• dendrologai @ gmail .com
  • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.

Garbės narė dr. Valerija Baronienė

Valerija Baronienė gimė ir vidurinę mokyklą baigė Kaune, bet iki mokyklos ir visas atostogas gyveno Žemaitijos pakraštyje, atokiame vienkiemyje tarp miškų. Miškas buvo jos „kiemas“, o medžiai, žolynai, lapiukai ir briedžiai – artimiausi draugai. Logiška, kad ir tolesnio gyvenimo kryptis buvo aiški: nuo pirmaklasės pranešimo mokykloje pasirodžiusiam korespondentui, kad užaugusi bus gamtininkė, iki biologijos studijų universitete, darbo Kauno botanikos sode, […]

Kęstutis Kaltenis

Lietuvos dendrologų draugijos garbės narys Antanas Kęstutis Kaltenis (1935-2022) – viena iškiliausių Lietuvos dendrologijos pasaulio asmenybių. Jis gimė 1935 m. balandžio 18 d. Kėdainių rajone. Augo miškus mylinčioje ir juose dirbančioje šeimoje, tad nenuostabu, kad tiesiog savaime tapo miškininku, kaip ir du jo broliai. Nors visas Kęstučio specialusis išsilavinimas – tik jaunystėje baigti eigulių kursai, medžių gyvenimo išmanymu jam prilygtų […]

Vytautas Ramanauskas

Rašyti apie amžinos atminties Lietuvos nusipelniusį miškininką, Lietuvos dendrologų draugijos garbės narį Vytautą Ramanauska ir lengva, ir sunku. Lengva todėl, kad tai buvo žmogus be galo įvairiapusiškas, apdovanotas labai įvairiais talentais ir sugebėjimais, savo ilgoje darbinėje veikloje pasireiškęs ir kaip pedagogas, ir kaip talentingas mokslininkas, sprendęs kardinalias šalies miškų tvarkymo ir priežiūros problemas, ir kaip administratorius, ilgus metus dirbęs vadovaujantį […]

Evaldas Vylius Navys

E. V. Navys gimė 1937 m. rugpjūčio 6 d. Alytaus rajone, Gražulių kaime Simno pradinės mokyklos mokytojo Stasio Navio šeimoje. 1946–1951 m. mokėsi Simno vidurinėje mokykloje; 1951–1954 m. – Vilniaus miškų technikume. Baigęs technikumą pradėjo savo darbinę veiklą kaip Alytaus ir Kapčiamiesčio girininko padėjėjas.  Po poros metų praktinio darbo, 1956 m. įstojo į Žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, kurį […]

Aldona Vitkevičienė

Būsima didelės dalies mūsų draugijos narių mokytoja ir gerbiama dendrologė Aldona Vitkevičienė gimė 1937 m. lapkričio 4 d. Kapčiamiesčio seniūnijos Pertako kaime Kedžių šeimoje. Mokėsi Marijampolės mergaičių gimnazijoje ir ją baigusi 1955 m. įstojo  į LŽŪA Miškų fakultetą. 1960 m. gavusi Žemės ūkio akademijos diplomą, gavo paskyrimą darbui sodininke-agronome į Alytaus raj. Luksnėnų medelyną – sodininkystės daržininkystės ūkį. Medelynas buvo […]

Mindaugas Navasaitis

Gimė 1936 02 19 Lazdijuose.Miškininkas dendrologas.1953 m. baigė Kaišiadorių vid. m-klą. 1958 baigė LŽŪA MŪF, apgindamas diplominį darbą „Apsauginiai želdiniai šalia geležinkelio Kaunas-Vilnius“ (vadovas doc.M.Lukinas). Kauno botanikos sodo direktorės M.Lukaitienės kvietimu 1958 m buvo paskirtas dirbti jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1960-63 m. mokėsi aspirantūroje, jo tiriamajam darbui vadovavo prof. A.Minkevičius. 1965 m. Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos fakultete apgynė biologijos mokslų kandidato […]

Vaclovas Monkauskas

Lietuvos dendrologų draugijos garbės narys Vaclovas Monkauskas gimė 1937 m. Žemaitijoje, Sedos valsčiuje, Galvyčių kaime. Vaikystę ir jaunystę praleido toje pačioje sodyboje, kurioje gyvena ir dabar. Keitėsi čia tik aplinka ir prie to daugiausiai prisidėjo šiandieninis šios sodybos šeimininkas Vaclovas Monkauskas. Dekoratyviniais augalais ir ypač dekoratyviniais medžiais ir krūmais jaunasis Vaciukas pradėjo domėtis dar vaikystėje – tėvų sodyboje sodino jam […]

Adolfas Kišonas

Dailininkas ir dendrologas Adolfas Kišonas ( g. 1927 m.) – vienas seniausių Lietuvos dendrologų draugijos narių, visą savo ilgą ir turiningą gyvenimą puošiantis ir turtinantis gimtąją Žemaitiją. Baigęs mokytojų seminariją, metus pasimokęs dailės paslapčių ir nutapęs pirmąsias drobes, dėl šeimos gerovės turėjo atidėti kūrybinius polinkius ir darbuotis kelių statyboje. Bet metams bėgant, meilė grožiui ir kūrybai nugalėjo – aštuntajame dešimtmetyje […]

Rimvydas Kareiva

Rimvydas Kareiva – miškininkas ir dendrologas, gimęs Varėnos rajone (1952 m.), visą gyvenimą praleidęs Dzūkijoje ir Kauno apylinkėse. Baigęs mokyklą gimtinėje, studijavo miškininkystę Kaune, po to gyveno ir dirbo girininku Trakų, vėliau Kauno rajone. Trumpi intarpai kitur – Prienuose, kur po vedybų gyveno ir dirbo baldų gamybos pramonėje, ir privaloma tarnyba sovietinėje armijoje – nepakeitė nei geografinio, nei profesinio gyvenimo […]

Stasys Karazija

Profesorius, habilituotas gamtos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas, miškininkas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto neetatinis konsultantas. Stasys Karazija gimė 1930 m. gruodžio 14 d. Terpeikių kaime, Subačiaus valsčiuje, ūkininko ir eigulio šeimoje. 1937-1941 m. mokėsi Kupiškio rajono Lukonių pradžios mokykloje, 1942- 1949 m. – Kupiškio gimnazijoje. S.Karazijos vaikystė prabėgo Terpeikiuose, „augome trys broliai ir dvi […]