• dendrologai @ gmail .com
  • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.

Aldona Vitkevičienė

Būsima didelės dalies mūsų draugijos narių mokytoja ir gerbiama dendrologė Aldona Vitkevičienė gimė 1937 m. lapkričio 4 d. Kapčiamiesčio seniūnijos Pertako kaime Kedžių šeimoje. Mokėsi Marijampolės mergaičių gimnazijoje ir ją baigusi 1955 m. įstojo  į LŽŪA Miškų fakultetą. 1960 m. gavusi Žemės ūkio akademijos diplomą, gavo paskyrimą darbui sodininke-agronome į Alytaus raj. Luksnėnų medelyną – sodininkystės daržininkystės ūkį. Medelynas buvo 100 ha ploto, o jauna specialistė Aldona buvo atsakinga už vaismedžių skiepijimą ir išauginimą. 1963 m. A.Vitkevičienė susitiko su dr. Pranu Džiaukštu, kuris pakvietė ją dirbti į Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto (LMMŪTI) Dubravos arboretumą jaunesniąja moksline bendradarbe. Kaip tik tuo metu, nuo 1964 m., pagal kraštovaizdžio architekto Antano Tauro projektą buvo pradėtas kurti Dubravos arboretumas ir apsodinti pirmieji 12 ha (sistematiniu pagrindu). Per Aldonos Vitkevičienės darbo Dubravos arboretume metus kartu su Pranu Džiaukštu iki 1967 m. buvo surinkta ar padauginta ir susodinta apie 1000 taksonų sumedėjusių augalų!

Kauno Antano Kvedaro miškų technikumo direktorius Bronius Paulauskas nuo 1967 m. rugsėjo 1 d. pakvietė A.Vitkevičienę dėstyti dendrologijos kursą miškininkams. Tais pačiais 1967 m. metais gimė dukra Giedrė, bet po trumpų motinystės atostogų Aldona grįžo į technikumą toliau mokyti studentų.
1980 m. mirė A.Vitkevičienės vyras, taigi išleisti sūnų Gintarą ir dukrą Giedrę į gyvenimą teko savo vienos jėgomis.
Nuo 1980 m., kai Miškų technikume buvo pradėti rengti Miestų ir gyvenviečių apželdinimo specialistai, A.Vitkevičienė ėmė studentus mokyti ir gėlininkystės disciplinos. 1987 m. išleido dendrologijos vadovėlį – konspektus studentams. Dendrologijos bei gėlininkystės kursus technikumo moksleiviams ji dėstė iki pat 1999 m. Išėjusi į pensiją, nuo 2000 m. iki 2008 m. LŽŪU bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje studentams dėstė floristikos kursą. Taigi, bendras A.Vitkevičienė pedagoginio darbo stažas – virš 40 metų, o kartu su praktinio bei mokslinio darbo etapais – 48 metai aktyvios darbinės veiklos!
Mūsų gerbiama mokytoja ir dabar mielai sutinka pamokyti skiepyti lapuočius ar spygliuočius, dažnai pavasariais padeda skiepyti medelius artimesniuose medelynuose.

Iki šių dienų Aldona Vitkevičienė yra pilna geros nuotaikos, energijos ir puikus profesinio atsidavimo pavyzdys jaunajai miškininkų, želdintojų, floristų kartai.

Tekstą pagal gyvą pokalbį su A.Vitkevičiene
užrašė Arvydas Rutkauskas

Lietuvos dendrologų draugijos garbės nare nominuota 2016 m.

Parašykite komentarą