• dendrologai @ gmail .com
 • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.
 • Kelionė į Akmenės ir Mažeikių rajonus

  2024 m. gegužės 11-12 dienomis dendrologų draugijos nariai kartu su bičiuliais keliavo apžiūrėti Mažeikių bei Akmenės krašto dendrologines, gamtines bei kultūrines šio krašto vertybes.

  Pirmas sustojimas buvo Papilės miestelyje. Kartu su Ventos regioninio parko gidu Ramūnu Dulinsku aplankėme penkiolikakamienę liepą, Jurakalnio apžvalgos bokštą, Papilės piliakalnį ir Simono Daukanto kapą, beždžionių tiltą, Ventos upės slėnį, S.Daukanto paminklą bei kt. Vėliau vykome į Ventos regioninio parko lankytoju centrą apžiūrėti ekspozicijos bei pasiklausyti R.Dulinsko paskaitos apie Juros periodo bei akmens amžiaus iškasenas.

  Sekantis apsilankymas – Kamanų rezervato lankytojų centre, paskaita ir filmuko peržiūra. Vėliau su šio rezervato gidais Kristina ir Vaidu vykome į pažintinį taką pačiame rezervate, kurį galima lankyti tik su darbuotojų palyda, nes ten gamta saugoma ypač griežtai. Apžiūrėję rezervatą pažintiniame take, užkopėme į apžvalgos bokštą.

  Paskutinis šeštadienio apsilankymas buvo Jadvygos Balvočiūtės vaistažolių ūkyje. Ten degustavome žolelių arbatas, klausėme paskaitos, apžiūrėjome ūkį.

  Vakarienė ir nakvynė buvo Viliošių kaimo turizmo sodyboje.

  Sekmadienį su gidu-istoriku Ramūnu Znutu aplankėme Akmenės centrą, nuvykome apžiūrėti šio miestelio gamtos ir kultūros parko. Po to ekskursija vyko Marso kanjonuose. Taip vadinamas Menčių klinčių karjeras, tikrai įspūdinga vieta.

  Pietūs vyko Sedoje, kur sočiai privalgėme šio krašto kulinarinio paveldo – pusmarškonės košės. Mums ją paruošė Sedos bendruomenės moterys, pasipuošusius tautiniais rūbais. Buvo labai labai skanu.

  Toliau vykome į Renavo dvaro parką. Čia ekskursiją pravedė gamtininkas Deividas Makavičius, kuris aprodė ne tik dvaro pastatus, parką ir storiausią Lietuvos eglę, bet išgirdome įdomų pasakojimą apie šikšnosparnius, ir netgi vieną pamatėme !

  Paskutinis turistinio maršruto taškas – privati dendrologų draugijos nario Romualdo Bračo sodyba Dirvonėnuose (netoli Kuršėnų). Šeimininkas nustebino gausia sumedėjusių augalų kolekcija, retais spygliuočiais, įdomių formų ir spalvų gausybe dekoratyvinių augalų.

 • LDD susirinkimas balandžio 13 d.

  Š.m. balandžio 13 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įvyko visuotinis draugijos narių susirinkimas. LDD valdybos pirmininkas Arvydas Rutkauskas papasakojo apie nuveiktas veiklas 2023 metais. Taip pat buvo aptarti įvairūs draugijos klausimas – renginiai ir kelionės, Dubravos arboretumo istorija, nario mokesčio mokėjimas bei kt. Į draugiją įstojo keletas naujų narių – Jūratė Jankauskienė, Nelda Šutaitė ir Danguolė Nemčinavičienė. Sveikiname !

  Po susirinkimo ekskursiją po šią kolegiją pravedė dr. Loreta Semaškienė, o po Dubravos arboretumą – dr. Valerija Baronienė. Taip pat daug naudingos informacijos apie sumedėjusius augalus išgirdome iš draugijos senbuvių ir garbės narių – Aldonos Vitkevičienės, dr. Laimučio Januškevičiaus bei Rimvydo Kareivos.

  Apie artimiausius renginius bus paskelbta netrukus.

  Nuotraukos iš susitikimo (Foto: Povilo Sruoginio, Aušros Ramanauskienės ir Editos Medeinos)

 • Visuotinis dendrologų draugijos narių susirinkimas balandžio 13 dieną

  Balandžio 13 d., šeštadienį, kviečiame į visuotinį Lietuvos dendrologų draugijos susirinkimą.

  Jis vyks Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (Liepų g.1, Girionys (Šlienava) Kauno raj.), 211 auditorijoje. Pradžia 10.30 val. Susirinkimo darbotvarkė:

  • LDD valdybos ataskaita už 2023 veiklos metus.
  • 2024 metais numatomi renginiai bei kita veikla.
  • Pasitarimas dėl video medžiagos kūrimo.
  • Nario mokesčio mokėjimo klausimai.
  • Pasvarstymas dėl LDD bibliotekos tolesnio likimo.
  • Naujų narių priėmimas.
  • Kiti reikalai.

  Atsineškite savo puodelius (nes dendrologai vienkartinių indų nenaudoja) ir šiek tiek vaišių, galėsime pasivaišinti žolelių arbata.

  Po susirinkimo dr. Valerija Baronienė praves ekskursiją šalia esančiame Dubravos arboretume.

  Tausokime gamtą ir kurą – paimkite vieni kitus pakeliui su automobiliais.

  Kaip visuomet – susirinkimas yra atviras, gali dalyvauti visi norintys

  Stakų ąžuolas Dieveniškėse
 • Tarptautinė konferencija „Inovatyvi ir tvari želdynų priežiūra – skaitmeninis efektyvus žaliųjų erdvių valdymas“

  Lietuvos dendrologų draugija kartu su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos  kolegijos Miškininkystės katedra, GreenSpace.lt bei kitais partneriais kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje  „Inovatyvi ir tvari želdynų priežiūra – skaitmeninis efektyvus žaliųjų erdvių valdymas

  Konferencija skirta miestų želdynų kūrimo, įrengimo, valdymo, priežiūros specialistams bei šia tema besidomintiems.  

  Konferencija vyks 2024 m. balandžio 19 d. KMAIK  aktų salėje adresu Liepų g. 1, Girionys, Kauno r. 

  Kviečiame dalyvauti ir registruotis. 

  Registracija iki balandžio 17 d.: https://www.greenspaces.lt/konferencija

  Konferencijos klausytojų registracijos mokestis – 15 eurų, pervedant į  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos sąskaitą LT83 7300 0100 7419 7742,  nurodžius mokėjimo paskirtį – „Už balandžio 19 d. konferenciją“.

  Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  

  Konferencija
  Konferencija
 • Lietuvos dendrologų draugijos valdybos posėdis

  2024.02.23 įvyko dendrologų draugijos valdybos nuotolinis posėdis. Buvo svarstyti 2024-ųjų metų renginiai bei kiti klausimai.

  Numatomi 2024 m. LDD renginiai:

  Visuotinis Lietuvos dendrologų draugijos narių susirinkimas įvyks š. m. balandžio 13 d. (šeštadienį) 10.30 val. Girionyse. Po susirinkimo V. Baronienė praves ekskursiją po Dubravos arboretumą.

  Pavasario pažintinė kelionė vyks gegužės 11-12 dienomis Akmenės ir Mažeikių rajonuose, organizuoja Edita Medeina.

  Vasaros kelionė į Airiją numatoma liepos antroje pusėje. Tikslus laikas, maršrutas ir kaina derinami.

  Medeinos šventė vyks rugpjūčio 24-25 dienomis Šalčininkų rajone, organizuoja Edita Medeina.

  Rudeninės talkos laikas ir vieta dar planuojami, laukiame pasiūlymų.

  Aptarti klausimai:

  1. Draugijos bibliotekos problema. Šiuo metu biblioteka yra VDU Žemės ūkio akademijoje, bet LDD nariai neturi informacijos apie ją, taip pat nėra kas galėtų registruoti ir išdavinėti knygas. Draugija neturi nei kitų patalpų, nei darbuotojų „atgaivinti“ bibliotekai. Galima išeitis –  suskaitmeninti bent dalį bibliotekos leidinių, bet tam reikalingos nemažos lėšos. Bus ieškoma galimybių gauti finansavimą iš kokių nors projektų (pvz. LR Kultūros ministerijos ar pan.), kuriuose LDD galėtų dalyvauti.

  2. Tolesnis videomedžiagos apie įdomius dendrologinius objektus ir nusipelniusius Draugijos narius kaupimas ir filmukų kūrimas. Šiais metais planuojama papildyti kai kuriuos jau viešai paskelbtus dokumentinius filmus, parengti medžiagą apie Vilniaus universiteto botanikos sodą ir apie Draugijos garbės narį Laimutį Januškevičių bei jo dendrologinę kolekciją. Iki šiol šį darbą savo laiku ir lėšomis atliko A. Rutkauskas su savo įmonės darbuotojų pagalba. Reikėtų didesnio Draugijos narių įsitraukimo, taip pat nusipelniusių dendrologų įamžinimo videodokumentikai galima panaudoti dalį Draugijos turimų finansinių išteklių.

  3. Aptarti ir kiti einamieji klausimai – Draugijos nario mokestis, jo nemokančių narių išbraukimas iš LDD sąrašų, Dubravos arboretume sukauptų medžių ir krūmų savaiminių morfologinių formų išsaugojimas ir padauginimas.

  4.  Dendrologų draugijos narių atributikos (marškinėliai, kepuraitės su Draugijos logo, kalendoriai) sukūrimo ir pagaminimo klausimą spręsti per visuotinį susirinkimą.

  Posėdžio pirmininkas A. Rutkauskas

  Posėdžio sekretorė V. Baronienė

 • Naujas filmukas apie dr. Mindaugą Navasaitį

  Toliau vykdome LDD savanorių misiją kurti video siužetus apie mūsų draugijos garbės narius – Lietuvos dendrologijos mokslo ir praktikos korifėjus.

  Gerb. doc. Mindaugas Navasaitis – vienas žinomiausių ir daugiausiai nuveikusių pedagoginėje, parkų bei želdynų kūrimo ir mokslinės-praktinės literatūros leidybos srityse. Man tikra garbė ir džiaugsmas jau ketvirtą dešimtmetį bendrauti ir mokytis iš gerb. docento Mindaugo Navasaičio sukauptos patirties dendrologijoje lobynų. Šis videofilmas skirtas šio dendrologo profesinės biografijos akcentams ir VDU ŽŪA arboretumo kūrimo pradžios prisiminimams. Kitoje serijoje, kurią tikimės užbaigti ateinančio pavasario metu, stengsimės plačiau parodyti ŽŪA arboretumo kūrimo detales ir dendrologines įdomybes. Palaikykite doc. M.Navasaitį ir draugijos Dendro Studijos savanorius užsisakydami šio kanalo prenumeratą ir paspausdami patiktukus. Jūsų aktyvus palaikymas skatintų ir toliau kurti istorinius, pažintinius ir mokomosius filmukus mūsų visų profesiniam tobulėjimui pagreitinti. Iš anksto didelis dėkui LDD nariams ir visiems gyvosios dendrologijos mylėtojams!

  Arvydas Rutkauskas

 • Naujas filmukas apie prof. S.Juknevičiaus kolekciją

  Tai antra dalis apie profesoriaus Stasio Juknevičiaus įkurtą 7 hektarų ploto Panevėžio rajone, Rubikių kaime esantį Beržoto dendroparką. Profesorius parke buvusiems lankytojams pravedė ekskursiją, aprodė parke augančius jo pasodintus augalus, pasidalino aktualijomis ir atsakė į mūsų užduotus klausimus.

  Filmuką galite pasižiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=CsZIPfBeJa4

 • Su šventėmis !

 • Talka Kauno ąžuolyne

  Spalio 28 dieną kvietė tradicinė dendrologų talka, kuri šiemet vyko Kauno Ąžuolyne. Talką organizavo Dendrologų draugija kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija, ąžuoliukus dovanojo VDU Žemės ūkio akademijos medelynas ir jo vadovas Juozas Girinas. Netoli Dainų slėnio pasodinti 20 autentiškų ąžuoliukų. Visi jie išauginti iš gilių, surinktų Kauno Ąžuolyne nuo dvidešimties Lietuvos nacionaliniais genetiniais ištekliais pripažintų medžių. Taigi, senasis Kauno pasididžiavimas gavo bene identiškas šimtamečių medžių kopijas. „Sugrįžę į savo gimtąją vietą, jie augs stiprūs ir drūti, amžiumi galimai pralenkdami net kelias kauniečių kartas“, – sako Lietuvos dendrologų draugijos prezidentas Arvydas Rutkauskas. Puiki didžiojo Kauno Ąžuolyno aura priėmė dendrologų inicijuotą ąžuoliukų sodinimo šventę ir jos dalyvius. Vienam ąžuoliukui teko net po 3 sodintojus. Dėkojame visiems gyvasties nešėjams ir saugotojams!

  Nuotraukos: A.Ramanauskienės ir A.Rutkausko

 • Konferencija „Miestas ir gamta – nuo tvarių želdynų įrengimų iki efektyvios priežiūros“

  Lapkričio 16 d. kviečia konferencija Girionyse „Miestas ir gamta – nuo tvarių želdynų įrengimų iki efektyvios priežiūros“. Ją organizuoja dendrologų draugija kartu su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija bei Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija. 

  Aktualūs probleminiai miestų želdynų tvarkymo aspektai: nuo planavimo iki priežiūros.
  Visą renginio programą bei informaciją galima rasti čia:

  Konferencija MIESTAS IR GAMTA – NUO TVARIŲ ŽELDYNŲ ĮRENGIMO IKI EFEKTYVIOS PRIEŽIŪROS