• dendrologai @ gmail .com
  • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.

Mindaugas Navasaitis

Gimė 1936 02 19 Lazdijuose.
Miškininkas dendrologas.
1953 m. baigė Kaišiadorių vid. m-klą. 1958 baigė LŽŪA MŪF, apgindamas diplominį darbą „Apsauginiai želdiniai šalia geležinkelio Kaunas-Vilnius“ (vadovas doc.M.Lukinas). Kauno botanikos sodo direktorės M.Lukaitienės kvietimu 1958 m buvo paskirtas dirbti jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1960-63 m. mokėsi aspirantūroje, jo tiriamajam darbui vadovavo prof. A.Minkevičius. 1965 m. Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos fakultete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Svarbesniųjų introdukuotų į Lietuvą spygliuočių medžių žydėjimo ir derėjimo biologija“. 1965 m. paskiriamas dirbti vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, dendrologijos skyriaus vedėju. 1967 m. dalyvavo 40 dienų trukusioje Estijos, Lietuvos ir Vladivostoko botanikų ir dendrologų ekspedicijoje, tyrusioje Tolimųjų Rytų dendroflorą, iš kur siuntė į Lietuvą to krašto autochtoninių rūšių želdinius. 1968 m perėjo dirbti į LŽŪA, miškininkystės katedros vyresniuoju dėstytoju, kur antro kurso studentams dėstė dendrologijos, o IV k.- medienos mokslo pagrindų ir miško prekių mokslo disciplinas. 1969 m. konkurso būdu buvo išrinktas eiti docento pareigas, o 1971 m. suteiktas docento mokslinis vardas. Būsimiesiems miškininkams dendrologijos pagrindus dėstė 40 metų. 2008 m. buvo pakviestas vadovauti LŽŪU arboretumui. Dėstė miško prekių, medienos mokslo pagrindus, dendrologiją, dekoratyvinį apželdinimą, parkotyrą. Mokslo darbų kryptis – introdukuotų medžių ir krūmų bioekologija. 1991 m. parengė LŽŪA MŪF arboretumo projektą. Dėstydamas universitete, parašė studentams metodinę literatūrą: “Dekoratyvinių medžių ir krūmų fenologinių stebėjimų nurodymai (1980):, „Paskaitų konspektas apie sumedėjusių augalų ekologiją“ (1983), „Patarimai dendrologijos laboratoriniams ir praktiniams darbams“ (1987), „Patarimai medienos mokslo pagrindų ir miško prekių mokslo laboratoriniams darbams“ (1988, 1989), „Patarimai dekoratyvinio apželdinimo kursiniam projektui rengti“ (1992). Parašė ir išleido dendrologine tema šias knygas: „Spygliuočiai sodybose“ (1995), „Dendrologija“ (2004), „Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms“ (2008), „Lietuvos žemės ūkio universiteto arboretumas 1991-2011“ (2011). Buvo bendraautorius rengiant knygas „Dekoratyvinė sodininkystė“ (1963), „Tadas Ivanauskas: gyvenimas ir veikla“ (1976), „Lietuvos medžiai“ (1979), „Obelynė“ (1980), „Taikomoji fenologija Lietuvoje“ (1983), „Pietų Pabaltijo botanikos sodų ir dendrariumų sumedėję augalai“ (1992, rusų kalba), Lietuvos dendroflora (2003). Ilgametis Lietuvos dendrologų draugijos tarybos narys, leidinio „Dendrologia Lithuaniae“ redaktorių kolegijos narys.

Parašykite komentarą