• dendrologai @ gmail .com
  • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.
Naujienos
Sveikiname Laimutį Januškevičių su jubiliejumi!

Sveikiname Laimutį Januškevičių su jubiliejumi!

Garbingo jubiliejaus proga Lietuvos dendrologų draugija sveikina vieną iš iškiliausių ir nusipelniusių savo narių dr. Laimutį Januškevičių su garbingu 70-čiu!

Gerbiamas Laimutis kartu su miškininku Vytautu Ramanausku (1922-1997) buvo Lietuvos draugijos įkūrimo iniciatoriumi, vėliau – ilgamečių draugijos vadovu.

1989 m. apginta daktaro disertacija „Lietuvos introdukuotos dendrofloros bioekologiniai tyrimai“ buvo tik mokslinio darbo pradžia, o be tiesioginio darbo botanikos sode, Lietuvos dendrologų draugijos kūrimo, „Dendrologia Lituaniae“ leidimo bei redagavimo, konferencijų organizavimo, Laimutis ypač domisi Lietuvoje introdukuotais sumedėjusiais augalais.

Tad kartu su kolegomis atlikti dendrologinių kolekcijų tyrimai, išanalizuoti ir apibendrinti duomenys sugulė į monografiją „Lietuvos dendrologinės kolekcijos“. Vėliau gerb. Laimutis pradėjo tyrinėti nykstančius lobius – senųjų Lietuvos dvarų parkus, ir 2004 m. buvo išleista knyga „Lietuvos parkai“. Dr. Laimutis yra išleidęs net kelias dešimtis knygų, kuriomis nuolat naudojasi kolegos, studentai ir visi besidomintys Lietuvos dendroflora bei senaisiais parkais.

Dvidešimt šešerius metus išdirbęs Kauno botanikos sode, L.Januškevičius gali su pasididžiavimu žvelgti į jo paties sodintus medžius.

Dar daugiau medžių ir krūmų yra tėviškėje Balninkų kaime sukurtame „Dzūkijos“ arboretume.

Tad nuoširdžiai sveikiname jubiliatą, linkime jam neišblėstančios energijos ir kūrybos!