• dendrologai @ gmail .com
  • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.

Pušys ir jų atpažinimas

KAIP ATPAŽINTI PUŠIS Lentelė sudaryta numeruotų teiginių principu. Jei teiginys tinka apibūdinamam augalui, tai toliau skaitome po jo esantį teiginį, o jei netinka – tą teiginį, kurio numeris pažymėtas po paskutinio tinkamo teiginio. Jei po teiginiu yra botaninis pušies pavadinimas, vadinasi mes jau atpažinome augalą. Patikslinimui lentelės apačioje yra trumpas bendras pušų aprašymas pagal lotynišką rūšies pavadinimo abėcėlę. Aprašiau tik […]

Sveikiname ADOLFĄ KIŠONĄ SU JUBILIEJUMI !

Lietuvos dendrologų draugijos garbės nariui gerb. ADOLFUI KIŠONUI 2017 m. sausio mėn. suėjo 90 metų ! Sveikiname jubiliatą su ypatinga sukaktimi ir linkime jam sveikatos, laimės bei toliau puoselėti gausią dendrologinę kolekciją ir parką. Adolfas Kišonas – tapytojas, dendrologas, dekoratyvinių augalų specialistas, Lietuvos kūrėjų asociacijos narys, Lietuvos dendrologų draugijos Garbės narys ir Degaičių seniūnijos Garbės pilietis. Jo paveiksluose užfiksuotos gražiausios Žemaitijos, Telšių rajono vietos. Menininkas, […]