• dendrologai @ gmail .com
  • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.
Visuotinis Lietuvos dendrologų draugijos narių susirinkimas

Visuotinis Lietuvos dendrologų draugijos narių susirinkimas

Visuotinis Dendrologų draugijos narių susirinkimas vyks balandžio 13 d., šeštadienį Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje Girionyse (Kauno raj.).
Pradžia 10.30 val.
Bus svarstomi įvairūs klausimai – šių metų dendrologų renginiai, draugijos bibliotekos likimas, video medžiagos kūrimas, nario mokesčio nemokančių narių išbraukimas, naujų narių priėmimas bei kt. Detalesnė programa bus paskelbta vėliau.
Po susirinkimo dr. Valerija Baronienė praves ekskursiją po Dubravos arboretumą.

Kaip visuomet – susirinkimas yra atviras, gali dalyvauti ir ne draugijos nariai.

endrolgai
Tags :