• dendrologai @ gmail .com
  • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.

LDD biblioteka pasipildė nauja knyga apie svetimų medžių rūšių paplitimą Lietuvos miškuose

Pristatau 2020 m. išleistą mokslo studiją „Svetimų medžių rūšių auginimo galimybės ir apribojimai Lietuvos ir ES šalių miškuose“, autoriai L.Straigytė ir G.Činga. Pastaraisiais metais girdime daug skirtingų nuomonių apie svetimų medžių rūšių auginimo miškuose (ne)reikalingumą. Vieni Lietuvos miškuose norėtų matyti tik vietinę dendroflorą, bijodami galimo svetimų rūšių invazijos pavojaus; kiti dėl ekonominės naudos ir klimato kaitos pasekmių mato naudą svetimų […]