• dendrologai @ gmail .com
  • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.

Kovo 26 d. įvyko LDD narių susirinkimas

Šių metų kovo 26 d. įvyko kasmetinis Lietuvos dendrologų draugijos narių susirinkimas. Kadangi dėl Covid-19 situacijos gyvai susitikti negalėjome, tad susitikimas pirmą kartą vyko virtualiai internetu. Buvo aptarti šie klausimai: 1. LDD veiklos pristatymas už 2020 metus ir finansinė ataskaita (pristatė LDD valdybos pirmininkas Arvydas Rutkauskas). 2. Narystės reikalai – nario mokestis, nauji nariai. 3. Kvorumo patvirtinimas (dalyvių patikrinimas). 4. […]