Pradžia Straipsniai Lietuvos miestams tinkamų medžių sąrašas ir jų atrankos kriterijai

Lietuvos miestams tinkamų medžių sąrašas ir jų atrankos kriterijai

Spausdinti

Lietuvos miestams tinkamų medžių sąrašas ir jų atrankos kriterijai

Artūras Poškus, Loreta Sadauskienė

(Lietuvos dendrologų draugijos nariai)

 

 

Įvadas

Kasmet sukuriamos naujos medžių veislės, atsparesnės ligoms ir kenkėjams bei pasižyminčios naujomis dekoratyvinėmis savybėmis. Lietuvoje šiuo metu dominuoja netinkamu genėjimu sugadinti, ligų ir puvinio pažeisti gatvių medžiai – artimiausiu laiku juos reikės pakeisti naujais. Kad išvengtume didelių klaidų, reikalinga kruopščiai sudaryti miestams tinkamų medžių sortimentą, kuris turėtų būti peržiūrimas kasmet ir reikalui esant papildomas naujais pavadinimais, o nepasiteisinę - išbraukiami. Toks  miesto medžių sąrašas būtų naudingas savivaldybių tarnautojams, urbanistams, architektams, želdintojams.

Dalyko aptarimas ir įžvalgos

Šiais intensyvios introdukcijos laikais parinkti tinkamus medžius miestui yra atsakinga ir nelengva užduotis. Želdiniai, o ypač medžiai,  kuria mūsų  dabartinių ir ateities miestų įvaizdį bei sveiką aplinką.  Šis miesto medžių sąrašas yra tik bandymas, kuris reikalauja tolimesnio tobulinimo, atnaujinimo bei nuolatinės specialistų priežiūros. Sudarant šį sortimentą panaudota asmeninė bei Vakarų Europos medelynų („Van den Berk“, „Bruns“, „Lorberg“, „Eben“) ilgametė patirtis. Medžius atrinkome pagal 7 kokybinius požymius: atsparumą klimatui-šalčiui (Z), ligoms bei kenkėjams, druskai, oro taršai, vėjui, kietoms dangoms (šaknų tipą) ir jų dekoratyvines savybes. Be to, į šį sąrašą pateko tik „komercinės“ rūšys ir veislės, kurios yra masiškai dauginamos ir auginamos Vakarų Europos medelynuose.

 

Dabartinė Lietuvos miestų gatvių medžių rūšinė sudėtis labai pažeidžiama, nes dominuoja tik 2 gentys: liepos sudaro apie 70 % (Žeimavičius, 2004) ir klevai -15-20 % (Januškevičius, 1995), o kitos - tik 10-15 % ( kurių tarpe vyrauja sergantys ir kenkėjų masiškai alinami paprastieji  kaštonai ir dangas gadinančios įvairios tuopos) (1 pav.). Jau plinta keršųjų kandelių (Phyllonorycter issikii) populiacija (Ivinskis, 2007), kurių lervos maitinasi liepų lapais. Gatvių želdiniai gali smarkiai nukentėti, nes rūšių įvairovė yra per skurdi.

1 pav. Apytikslė Lietuvos miestų gatvių  medžių rūšinė sudėtis

Sudarydami bendrą sąrašą įtraukėme medžius, kurie priklauso klimatinei zonai nuo 2 iki 6a (panaudota visuotinai pripažinta USDA metodika, pritaikyta Europai). Žinoma, jog šaltesnio klimato augalai gali būti perkelti į šiltesnį net per 5-6 zonas. Tačiau iš šiltesnio klimato į šaltesnį – tik per 2-3 zonas. Pas mus dažniausiai tenka aklimatizuoti šiltesnio klimato augalus, kurių prisitaikymo prie šaltesnio klimato galimybės yra 2-3 zonos. Augalui priskirta klimatinė zona negarantuoja, kad jis išgyvens. Todėl, kad USDA metodika paremta žemiausia kritine vietovės temperatūra be sniego dangos - neatsižvelgiama į temperatūrų kaitą, oro drėgnumą, vėjo greitį, augimvietę ir pan. Tiesiog neįmanoma įvertinti visų faktorių, todėl sudarant introdukuotų medžių sąrašą konkrečiai vietovei patartina taikyti 1-2 klimatinių zonų atsargą. Lietuvoje išskiriamos trys pagrindinės USDA klimatinės zonos: Z6, Z5 ir Z4. Šeštos zonos sąrašui priskyrėme medžius iki Z5, penktos - iki Z4 ir ketvirtos - iki Z3 imtinai.  Zonos atsarga taikoma tik introdukuotoms (ne vietinėms) rūšims. Norint turėti dar didesnes garantijas, galima taikyti 2 zonų atsargą. Taip iš bendro sąrašo galima lengvai „išfiltruoti“ augalus, tinkamus bet kuriai Lietuvos klimatinei zonai (1 lentelė).

Būtina planuoti miesto želdinių rūšinę sudėtį, nes miesto žalumos stabilumą užtikrina tam tikra rūšių įvairovė. Per didelė ar per maža įvairovė - nestabili (1 pav. Lietuvos miesto gatvių  medžių rūšinė sudėtis). Kuriant stabilias, ilgaamžes ir sveikas miesto žaliąsias struktūras neužtenka parinkti tik tinkamas rūšis ir veisles. Labai svarbu atsižvelgti į rūšių proporcijas genčių lygmenyje - viena gentis neturėtų viršyti 20%. Mūsų miestuose  turėtų augti medžiai, kurie pasižymi pakankamu atsparumu šalčiui, ligoms ir kenkėjams, oro taršai, druskai bei  kietoms dangoms. Pagrindinį  Lietuvos gatvėms tinkamiausių medžių penketuką turėtų sudaryti: klevai, skroblai, ąžuolai, šermukšniai ir liepos.

Žemiau pateikta lentelė parodo, kiek genčių, rūšių ir veislių sudaro rekomenduojamų urbanizuotoms teritorijoms  medžių sąrašą  (2 lentelė): ZB- 113, Z6- 100, Z5-61 ir Z4-14 pavadinimų.

Klimatinė zona USDA

ZB*

Z6*

Z5*

Z4*

Gentys

33

29

17

6

Rūšys

67

58

30

8

Veislės

113

100

61

14

1 lentelė. Miestams tinkamų medžių genčių, rūšių ir veislių  įvairovė skirtinguose Lietuvos klimatiniuose regionuose

Pastabos:

ZB*- bendras sąrašas, į kurį priskirti medžiai nuo Z2 iki Z6 a imtinai. Į jį patenka visi potencialiai Lietuvos miestams tinkami medžiai (be klimatinės zonos atsargos).

Z6*- Z6 medžių sąrašas, skirtas 6-tai Lietuvos klimatinei zonai (įtraukti medžiai su 1- nos klimatinės zonos atsarga: nuo Z2 iki Z5 imtinai).

Z5*- Z5 medžių sąrašas, skirtas 5-tai Lietuvos klimatinei zonai (įtraukti medžiai su 1- nos klimatinės zonos atsarga:  nuo Z2 iki Z4 imtinai).

Z4*- Z4 medžių sąrašas, skirtas 4-tai Lietuvos klimatinei zonai (įtraukti medžiai su 1- nos klimatinės zonos atsarga:  nuo Z2 iki Z3 imtinai).

 

Lietuvoje priskaičiuojama daugiau kaip 700 introdukuotų medžių pavadinimų (Januškevičius, 2002).

2 pav. Introdukuotų medžių, tinkamų mūsų miestų želdynams, rūšių ir veislių (pavadinimų) įvairovė vnt.  pagal skirtingus Lietuvos klimatinius regionus

 

2 lentelė. Rekomenduojamų medžių sąrašas (bendras) urbanizuotoms teritorijoms  (Sudarė: A. Poškus, L. Sadauskienė)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Klimatinė zona (Z)

Atsparumas

Jautrumas ir trūkumai

Medžio

aukštis

ir lajos plotis, m

Panaudojimas

Lapuočiai medžiai

 

KLEVAS (ACER)

 

 

 

 

 

1.

TRAKINIS KLEVAS (Acer campestre)

5

druska, oro tarša, vėjas, p.k. danga

 

10x6

G. Skv. P.

2.

'ELSRIJK'

5

druska, oro tarša, vėjas, k. danga

 

10x6

G. Skv. P.

3.

'NANUM'

5

druska, k. danga

 

2,5x2,5

G. Skv. P.

4.

'RED SHINE'

5

druska, oro tarša, vėjas, p.k. danga

 

8x4

G. Skv. P.

5.

PAPRASTASIS KLEVAS (Acer platanoides)

4

oro tarša, p.k. danga

 

20x15

Skv. P. Pr.

6.

'COLUMNARE', 'EMERALD QUEEN', 'OLMSTED'

4

oro tarša, p.k. danga

 

15x6

G. Skv. P.

7.

'GLOBOSUM'

4

oro tarša, k. danga

 

3x6

G. Skv. P.

8.

'ROYAL RED'

4

oro tarša, vėjas, p.k. danga

miltligė

12x8

Skv. P.

9.

'SCHWEDLERI'

4

oro tarša, vėjas, p.k. danga

 

20x15

Skv. P.

10.

'DRUMMONDII'

4

oro tarša, p.k. danga

 

8x6

Skv. P.

11.

PLATANALAPIS KLEVAS (Acer pseudoplatanus)

4

oro tarša, vėjas, p.k. danga

 

25x15

Skv. P. Pr.

12.

'ERECTUM', 'ROTERDAM'

4

oro tarša, vėjas, p.k. danga

 

18x8

G. Skv. P.

13.

RAUDONASIS KLEVAS (Acer rubrum)

4

p.k. danga

jautrus vėjui, trapus

18x10

Skv. P.

14.

'OCTOBER GLORY'

4

p.k. danga

jautrus vėjui, trapus

15x8

G. Skv. P.

15.

'SCANLON'

4

p.k. danga

jautrus vėjui, trapus

10X4

G. Skv. P.

 

SIDABRINIS KLEVAS (Acer saccharinum)

 

 

 

 

 

16.

'PYRAMIDALE'

4

oro ratša, p.k. danga

jautrus vėjui, trap., gadina dan.

18X10

G. Skv. P.

17.

GINALINIS KLEVAS (Acer tataricum ssp. ginnala)

3

druska, oro tarša, p.k. danga

miltligė

7x10

Skv. P. Pr.

 

KAŠTONAS (AESCULUS)

 

 

 

 

 

18.

'BRIOTII' (Aesculus x carnea 'Briotii')

6

p.k. danga

kenkėjai, ligos

12x10

Skv. P.

 

ALKSNIS (ALNUS)

 

 

 

 

 

19.

JUODALKSNIS (Alnus glutinosa)

3

druska, oro tarša, vėjas

neatsparus k. dangoms

20x8

Skv. P. Pr.

20.

'LACINIATA'

3

druska, oro tarša, vėjas, k. danga

 

10x6

G. Skv. Pr.

21.

'PYRAMIDALIS'

3

druska, vėjas,

neatsparus k. dangoms

15x4

Skv. P. Pr.

 

BALTALKSNIS (Alnus incana)

 

 

 

 

 

22.

'AUREA'

2

druska, oro tarša

neatsparus k. dangoms

8x5

Skv. P. Pr.

23.

'LACINIATA'

2

druska, oro tarša

neatsparus k. dangoms

10x6

Skv. P. Pr.

 

MEDLIEVA (AMELANCHIER)

 

 

 

 

 

 

AUKŠTOJI MEDLIEVA (Amelanchier arborea )

 

 

 

 

 

24.

'ROBIN HILL'

5

druska, p.k. danga

 

7x4

G. Skv. P.

 

GLOTNIOJI MEDLIEVA (Amelanchier laevis )

 

 

 

 

 

25.

'BALLERINA'

5

druska, oro tarša, p.k. danga

gausiai dera

 

Skv. P.

26.

LAMARKO MEDLIEVA (Amelanchier lamarckii)

4

druska, vėjas, p.k. danga

gausiai dera

5x4

Skv. P.

 

BERŽAS (BETULA)

 

 

 

 

 

27.

JUODASIS BERŽAS (Betula nigra)

4

vėjas, p.k. danga

 

10x6

G. Skv. P.

28.

KARPOTASIS BERŽAS (Betula pendula)

2

 

neatsparus k. dangoms

20x10

Skv. P.

29.

'LACINIATA'

2

p.k. danga

 

12x5

G. Skv. P.

30.

'TRISTIS'

2

oro tarša, p.k. danga

 

15x6

G. Skv. P.

31.

HIMALAJINIS BERŽAS (Betula utilis )

 

 

 

 

 

32.

'DOORENBOS', var. JACQUEMONTII

6

p.k. danga

 

10x6

G. Skv. P.

 

SKROBLAS (CARPINUS)

 

 

 

 

 

33.

PAPRASTASIS SKROBLAS (Carpinus betulus)

5

oro tarša

neatsparus k. dangoms

15x10

Skv. P. Pr.

34.

'FRANS FONTAINE'

5

oro tarša, k. danga

 

10x3

G. Skv. P.

35.

'FASTIGIATA'

5

oro tarša, k. danga

 

15x10

G. Skv. P.

 

LAZDYNAS (CORYLUS)

 

 

 

 

 

36.

TURKINIS LAZDYNAS (Corylus colurna)

5

oro tarša, k. danga

jautrus ligoms

15x6

G. Skv. P.

37.

'VDB OBELISK'

5

oro tarša, k. danga

jautrus ligoms

10x3

G. Skv. P.

 

GUDOBELĖ (CRATAEGUS)

 

 

 

 

 

 

GUDOBELĖ (Crataegus x lavalleei )

 

 

 

 

 

38.

'CARRIEREI'

5

oro tarša, k. danga

 

6x5

G. Skv. P.

 

GRAUŽELINĖ GUDOBELĖ (Crataegus laevigata)

 

 

 

 

 

39.

'PAULS SCARLET'

5

k. danga

 

6x5

G. Skv. P.

 

BUKAS (FAGUS)

 

 

 

 

 

40.

PAPRASTASIS BUKAS (Fagus sylvatica)

5

 

neatsparus k. dangoms

20x20

P.

41.

'ATROPUNICEA'

5

 

neatsparus k. dangoms

20x20

P.

42.

'DAWYCK'

5

 

neatsparus k. dangoms

15x3

Skv. P.

43.

'ASPLENIFOLIA'

5

 

neatsparus k. dangoms

10x10

Skv. P.

44.

'ZLATIA'

6

 

neatsparus k. dangoms

10x10

Skv. P.

 

UOSIS (FRAXINUS)

 

 

 

 

 

 

PAPRASTASIS UOSIS (Fraxinus excelsior)

 

 

 

 

 

45.

'WESTHOF'S GLORIE'

4

druska, vėjas, oro tarša, k. danga

 

20x15

G. Skv. P.

 

GLEDIČIJA (GLEDITSIA)

 

 

 

 

 

 

TRIDYGLĖ GLEDIČIJA (Gleditsia triacanthos)

 

 

 

 

 

46.

f. INERMIS

5

druska, oro tarša, k. danga

 

15x8

G. Skv. P.

47.

'SKYLINE'

5

druska, k. danga

 

12x6

G. Skv. P.

48.

'SUNBURST'

5

druska, k. danga

neatsparus vėjui

8x6

Skv. P.

 

MAGNOLIJA (MAGNOLIA)

 

 

 

 

 

49.

JAPONINĖ MAGNOLIJA (Magnolia kobus)

5

k. danga

 

7x6

G. Skv. P.

 

OBELIS (MALUS)

 

 

 

 

 

 

UOGINĖ OBELIS (Malus baccata)

 

 

 

 

 

50.

'STREET PARADE'

3

oro tarša, k. danga

 

6x4

G. Skv. P.

51.

ZYBOLDO OBELIS (Malus toringo Sieboldii)

5

oro tarša, k. danga

 

5x5

G. Skv. P.

52.

'BROUWERS BEAUTY'

5

oro tarša, k. danga

vaisiai

5x5

G. Skv. P.

 

PLATANAS (PLATANUS)

 

 

 

 

 

 

PLATANAS KLEVALAPIS (Platanus acerifolia)

 

 

 

 

 

53.

'MALBURG'

6

druska, k. danga

šaknys gadina dangas

18x8

G. Skv. P.

 

TUOPA (POPULUS)

 

 

 

 

 

54.

KININĖ TUOPA (Populus simonii)

4

druska, p.k. danga

neatsparus ligoms-vėžys

12x8

G. Skv. P.

55.

'FASTIGIATA'

4

druska, p.k. danga

neatsparus ligoms-vėžys

12x5

G. Skv. P.

56.

DREBULĖ (Populus tremula)

 

 

 

 

 

57.

'ERECTA'

4

druska

neatsparus k. dangoms

15x3

Skv. P.

58.

'TAPIAU'

4

druska

neatsparus k. dangoms

20x6

Skv. P.

 

SLYVA (PRUNUS)

 

 

 

 

 

 

TREŠNĖ (Prunus avium )

 

 

 

 

 

59.

'PLENA'

4

oro tarša, p.k. danga

jautrus vėjui

8x6

G. Skv. P.

60.

KRŪMINĖ VYŠNIA (Prunus eminens)

4

p. k. danga

jautrus vėjui

3x3

G. Skv. P.

61.

'UMBRACULIFERA'

4

p.k. danga

jautrus vėjui

4x4

G. Skv. P.

 

SMAILIADANTĖ VYŠNIA (Prunus serrulata )

 

 

 

 

 

62.

'KANZAN'

6

k.danga

jautrus vėjui

7x5

G. Skv. P.

 

KRIAUŠĖ (PYRUS)

 

 

 

 

 

 

KALERIO KRIAUŠĖ (Pyrus calleryana )

 

 

 

 

 

63.

'CHANTICLEER'

5

oro tarša, k. danga

 

8x4

G. Skv. P.

 

PAPRASTOJI KRIAUŠĖ (Pyrus communis )

 

 

 

 

 

64.

'BEECH HILL'

5

k. danga

vaisiai

9x5

Skv. P.

65.

GLUOSNIALAPĖ KRIAUŠĖ (Pyrus salicifolia)

5

oro tarša, k. danga

 

6x6

Skv. P.

 

ĄŽUOLAS (QUERCUS)

 

 

 

 

 

66.

PELKINIS ĄŽUOLAS (Quercus palustris)

5

druska, oro tarša

neatsparus k. dangoms

20x8

G. Skv. P.

67.

BEKOTIS ĄŽUOLAS (Quercus petraea)

5

druska, oro tarša

neatsparus k. dangoms

25x20

G. Skv. P.

68.

'EASTCOLUMN'

5

druska, oro tarša, k.danga

 

15x4

G. Skv. P.

69.

PAPRASTASIS ĄŽUOLAS (Quercus robur)

4

druska, oro tarša

neatsparus k. dangoms

25x20

G. Skv. P.

70.

'FASTIGIATA', 'FASTIGIATA KOSTER'

5

druska, oro tarša, k. danga

 

15x4

G. Skv. P.

71.

'PECTINATA'

5

druska, oro tarša

neatsparus k. dangoms

15x10

G. Skv. P.

72.

RAUDONASIS ĄŽUOLAS (Quercus rubra)

5

druska, oro tarša

neatsparus k. dangoms

25x20

G. Skv. P.

 

ROBINIJA (ROBINIA)

 

 

 

 

 

 

BALTAŽIEDĖ ROBINIJA (Robinia pseudoacacia)

 

 

invaz.

 

 

73.

'SANDRAUDIGA'

5

druska, oro tarša, k. danga

šaknys gadina dangas

15x6

G. Skv. P.

74.

'UMBRACULIFERA'

5

druska, oro tarša, k. danga

jautrus vėjui

4x4

G. Skv. P.

 

GLUOSNIS (SALIX)

 

 

 

 

 

 

BALTASIS GLUOSNIS (Salix alba)

 

 

 

 

 

75.

'TRISTIS'

4

k.danga

trapus

15x20

Skv. P.

76.

'SERICEA'

4

k.danga

trapus

10x8

Skv. P.

 

TRAPUSIS GLUOSNIS (Salix fragilis)

 

 

 

 

 

77.

'BULLATA'

4

 

trapus

6x6

Skv. P.

 

ŠERMUKŠNIS (SORBUS)

 

 

 

 

 

 

MILTINGASIS ŠERMUKŠNIS (Sorbus aria)

 

 

 

 

 

78.

'MAGNIFICA'

5

k. danga

vaisiai

8x6

G. Skv. P.

79.

PAPRASTASIS ŠERMUKŠNIS (Sorbus aucuparia)

4

vėjas

neatsp. k. dangoms, vaisiai

10x6

Skv. P.

80.

'EDULIS', 'ROSSICA MAJOR'

4

vėjas

neatsp. k. dangoms, vaisiai

10x4

Skv. P.

81.

'SHEERWATER SEEDLING'

4

vėjas, p. k. danga

vaisiai, ligos

10x6

Skv. P.

82.

JAPONINIS ŠERMUKŠNIS (Sorbus commixta)

6

p.k. danga

vaisiai

8x5

G. Skv. P.

83.

'DODONG'

6

p.k. danga

vaisiai

8x5

G. Skv. P.

84.

ŠVEDINIS ŠERMUKŠNIS (Sorbus intermedia)

5

vėjas, k. danga

vaisiai

10x8

G. Skv. P.

85.

'BROUWERS'

5

vėjas, k. danga

 

10x6

G. Skv. P.

86.

PLAČIALAPIS ŠERMUKŠNIS (Sorbus latifolia)

5

oro tarša, vėjas, k. danga

vaisiai

12x6

G. Skv. P. Pr.

 

LIEPA (TILIA)

 

 

 

 

 

87.

MAŽALAPĖ LIEPA (Tilia cordata)

4

vėjas, k.danga

amaras

25x15

G. Skv. P.

88.

'RANCHO', 'ROELVO'

4

vėjas, k.danga

 

15x6

G. Skv. P.

89.

TILIA X FLAVESCENS 'GLENLEVEN'

5

k. danga

 

20x15

G. Skv. P.

 

DIDŽIALAPĖ  LIEPA (Tilia platyphyllos)

 

 

 

 

 

90.

'DELFT',

4

 

 

15x8

G. Skv. P.

91.

'OREBRO'

4

k. danga

 

15x5

G. Skv. P.

92.

SIDABRINĖ LIEPA (Tilia tomentosa)

6

oro tarša, vėjas, k. danga

 

20x15

G. Skv. P.

93.

'VARSAVIENSIS'

6

oro tarša, vėjas, k. danga

 

20x10

G. Skv. P.

 

GUOBA (ULMUS)

 

 

 

 

 

94.

'COLUMELLA'

5

vėjas, oro tarša, k.danga

 

15x4

G. Skv. P.

 

SPYGLIUOČIAI:

 

 

 

 

 

 

KĖNIS (ABIES)

 

 

 

 

 

95.

PILKASIS KĖNIS (Abies concolor)

4

oro tarša

neatsparus k. dangoms

20x8

Skv. P.

 

GINKMEDIS (GINKGO)

 

 

 

 

 

96.

DVISKIAUTIS GINKMEDIS (Ginkgo biloba)

5

oro tarša, vėjas, k. danga

 

15x7

G. Skv. P.

97.

'PRINCETON SENTRY', 'TREMONIA'

5

oro tarša, k.danga

 

10x4

G. Skv. P.

 

MAUMEDIS (LARIX)

 

 

 

 

 

98.

JAPONINIS MAUMEDIS (Larix kaempferi)

5

oro tarša, vėjas

neatsparus k. dangoms

 

Skv. P. Pr.

 

METASEKVOJA (METASEQUOIA)

 

 

 

 

 

99.

TIKROJI METASEKVOJA (Metasequoia glyptostroboides)

5

oro tarša, k. danga

 

20x8

G. Skv. P.

 

EGLĖ (PICEA)

 

 

 

 

 

100.

SERBINĖ EGLĖ (Picea omorica)

5

oro tarša

neatsparus k. dangoms, vėjui

20x4

Skv. P.

101.

DYGIOJI EGLĖ (Picea pungens)

4

oro tarša, vėjas

neatsparus k. dangoms

20x5

Skv. P.

102.

'HOOPSII', 'KOSTER'

4

oro tarša

neatsparus k. dangoms, vėjui

12x5

Skv. P.

 

PUŠIS (PINUS)

 

 

 

 

 

103.

KEDRINĖ PUŠIS (Pinus cembra)

3

oro tarša

neatsparus k. dangoms

18x6

Skv. P.

104.

SUKTASPYGLĖ PUŠIS (Pinus contorta)

5

oro tarša, vėjas

neatsparus k. dangoms

18x6

Skv. P.

105.

JUODOJI PUŠIS (Pinus nigra)

5

oro tarša, vėjas

neatsparus k. dangoms

20x6

G. Skv. P.

106.

BALKANINĖ PUŠIS (Pinus peuce)

5

oro tarša

neatsparus k. dangoms

18x6

Skv. P.

107.

PAPRASTOJI PUŠIS (Pinus sylvestris)

2

oro tarša, vėjas

neatsparus k. dangoms

25x8

Skv. P.

108.

'WATERERI' / 'NANA'

2

oro tarša, vėjas

neatsparus k. dangoms

4x4

Skv. P.

 

POCŪGĖ (PSEUDOTSUGA)

 

 

 

 

 

109.

DIDŽIOJI POCŪGĖ (PSEUDOTSUGA MENZIESII)

5

oro tarša

neatsparus k. dangoms

30x8

Skv. P.

 

KUKMEDIS (TAXUS)

 

 

 

 

 

110.

EUROPINIS KUKMEDIS (TAXUS BACCATA)

6

oro tarša

neatsparus k. dangoms

6x6

Skv. P.

 

TUJA (THUJA)

 

 

 

 

 

111.

VAKARINĖ TUJA (THUJA OCCIDENTALIS)

3

oro tarša

neatsparus k. dangoms

15x5

Skv. P.

112.

DIDŽIOJI TUJA (THUJA PLICATA)

5

oro tarša

neatsparus k. dangoms

15x5

Skv. P.

 

CŪGA (TSUGA)

 

 

 

 

 

113.

KANADINĖ CŪGA (TSUGA CANADENSIS)

4

oro tarša

neatsparus k. dangoms ir vėjui

25x8

Skv. P.

 

Paaiškinimai:

 • Sodinimo vieta: G- gatvė, SK- skveras, P- parkas, Pr- pramoninė teritorija;
 • Medžio aukštis ir plotis metrais - apytiksliai, skirti projektuotojams;
 • Į bendrą sąrašą patenka medžiai, kurių atsparumas klimatui yra nuo Z2 iki Z6a. Miestuose (ypač prie gatvių ir skveruose) introdukuotoms rūšims rekomenduojame taikyti 1-2 USDA klimatinių zonų (Z) atsargą;
 • Z - klimatinė zona (USDA);
 • k. danga- medis atsparus kietoms dangoms ir gali augti ankštai apribotas trinkelių, asfalto ir jų negadina;
 • p. k. danga - medis vidutiniškai atsparus kietoms dangoms. Tokius medžius tinka auginti didesnėse klombose bei žaliosiose juostose. Kai kurie iš jų formuoja horizontalias paviršines šaknis ir gali pakenkti infrastruktūrai;
 • Medžiai atrinkti pagal 8 kokybinius požymius: atsparumą klimatui-šalčiui (Z), druskai, oro taršai, vėjui, kietoms dangoms (šaknų tipą),  ligoms bei kenkėjams ir dekoratyvumą.

 

Išvados

 1. Medžiai formuoja dabarties ir ateities miestų veidą, todėl reikėtų kruopščiai parinkti tinkamą medžių sortimentą. Mūsų miestų želdiniams tinka apie 10-15% visų į Lietuvą introdukuotų medžių. Svarbiausi medžių atrankos kriterijai yra šie: atsparumas klimatui-šalčiui (Z), ligoms bei kenkėjams, druskai, oro taršai, kietoms dangoms ir dekoratyvumas. Introdukuotiems į Lietuvą gatvių ir skverų  medžiams rekomenduojame  taikyti vienos klimatinės zonos (USDA) atsargą.  O parkuose gali būti sodinami ir  be atsargos: iš bendro sąrašo, kurie atitinka  USDA zoną.
 2. Dabartinė Lietuvos miestų medžių įvairovė lengvai pažeidžiama (nestabili), nes dominuoja liepos. Miesto medžių įvairovę patartina planuoti genčių lygmenyje taip, kad viena gentis sudarytų ne daugiau kaip 20 %. Pagrindinį  gatvėms tinkamiausių medžių penketuką turėtų sudaryti: klevai, skroblai, ąžuolai, šermukšniai ir liepos.
 3. Lietuvos dendrologų draugija (LDD) galėtų reikšmingai prisidėti sudarant tinkamiausių medžių sortimentą miestams. Medžiai mūsų miestams ypač svarbūs, jie suteikia aplinkai pusiausvyrą, sveikatą ir įvaizdį.

Literatūra

 1. Baronienė V. Klevai (Acer L.) miestų želdynams. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai 2013 (4)9.
 2. Baronienė V. Tinkamas medis tinkamoje vietoje: medžių parinkimo ir priežiūros ypatumai nepagrindinėse miestų gatvėse. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2006,  p.19-24
 3. Bruns J. Bruns-Pflanzen-Sortimentskatalog 2006. Bremen, 2005.
 4. Grigaliūnaitė B., Meškauskienė V., Matelis A. Vilniaus miesto nepagrindinių gatvių želdinių fitosanitarinė būklė. Tarptautinės mokslinės- praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2006,  p.38-42
 5. Ivinskis P. , Rimšienė J., Podėnas S., Višinskienė G. Kaštoninės keršosios kandelės populiacijos dinamikos tyrimas ir paplitimo vektorių nustatymas. Gyvūnijos monitoringo ataskaita. Vilnius, 2007, p.39
 6. Januškevičius L. Dekoratyviniai medžiai ir krūmai iš Vakarų Europos. Dendrologia Lithuaniae 5, 2000,  p.31-37
 7. Januškevičius L. Sumedėjusių augalų introdukcijos ir aklimatizacijos Lietuvoje rezultatų įvertinimas. Dendrologia Lithuaniae 1, 1993,  p.7-9
 8. Januškevičius L., Navys E. V. Želdynų kūrimo ekologinių principų ir asortimento klausimu. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas 3 (8), 2012, 48 p.41-48
 9. Juronis V., Snieškienė V. (2005). Introdukuotų ir vietinių klevų atsparumas žalingiems organizmams Lietuvos miestų želdynuose. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijosmedžiaga. Klaipėda, 2005, p.33-37
 10. Lorberg S.H. Lorberg-Pflanzen-Sortiments katalog 2010. Baden-Baden, 2010.
 11. Nekrošienė R. Šermukšnių būklė ir jų sortimento plėtros galimybės Klaipėdos miesto gatvių želdiniuose. Tarptautinės mokslinės - praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2006, p.80-85
 12. Pilkauskas R. Gatvėms tinkami medžiai ir kaip juos surikiuoti. Tarptautinės mokslinės –praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2006, p.94-101
 13. Pilkauskas R. Pagrindiniai augalai Lietuvos želdynams. Vilnius, 2008, p.74
 14. Van den Berk B. V., R. Houtman. Van den berk on Trees 2004. Sint-Oedenrode, Netherlands, 2004.
 15. Žeimavičius. K., Juronis V., Snieškienė V. (2004). Gatvių želdinių optimizavimo tikslingumas Lietuvos miestuose. Respublikinės mokslinės- praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2004, p.117-121

 

LDD valdybos pastaba

Straipsnio autorių nuomonė nėra visos Lietuvos dendrologų draugijos ar jos Valdybos nuomonė. Džiaugiamės, kad A. Poškus ir L. Sadauskienė pradėjo tikrai labai reikalingą darbą: aptarė mūsų miestams tinkamų medžių atrankos kriterijus ir sudarė šiuolaikišką, bet dar tobulintiną ir plėstiną miesto medžių sąrašą.  Kviečiame  dendrologus ir visus, neabejingus mūsų miestų žaliajam rūbui, pasisakyti ir diskutuoti šiais klausimais. Jūsų nuomonės laukiame čia: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Argumentuotus, diskusinius, informatyvius pasisakymus publikuosime mūsų tinklalapyje.

 

Atnaujinta Trečiadienis, 27 Gegužė 2015 10:35  

Pradžia Straipsniai Lietuvos miestams tinkamų medžių sąrašas ir jų atrankos kriterijai