Pradžia Naujienos Naujienų archyvas

Visuotinis Dendrologų draugijos narių susirinkimas

Spausdinti

Apie visuotinį LDD susirinkimą

 

Šių metų balandžio 1-ąją įvyko visuotinis ataskaitinis – rinkiminis Lietuvos dendrologų draugijos susirinkimas. Jį pradėjome, įteikdami draugijos Garbės nario regalijas vienam draugijos įkūrėjų, ilgamečiam valdybos pirmininkui, dendrologijos korifėjui dr. Laimučiui Januškevičiui. Ketinome taip pat pagerbti dar du nusipelniusius, aktyvius draugijos narius – ponią Aldoną Vitkevičienę, kūrusią puikius želdynus, mokiusią dendrologijos ir dalinusią žinias, širdies šilumą bei žavią šypseną ne vienai jaunų specialistų kartai, ir  Lietuvos Mokslų Akademijos nariui korespondentui, prof. habil. dr.  Stasiui Karazijai, ilgus metus ėjusiam vadovaujančias pareigas Lietuvos miškų institute. Deja, dėl rimtų priežasčių jie abu negalėjo dalyvauti susirinkime.

LDD valdybos pirmininkas Arvydas Rutkauskas pristatė 2012-2016 metų draugijos veiklos ataskaitą. Per šį laikotarpį netrūko įvairių renginių – mokomųjų ir pažintinių kelionių (už daugumą jų dėkojame organizatorei Editai Turskienei), talkų, seminarų ir švenčių. Draugijos sąskaita lėtai, bet stabiliai auga – šiuo metu joje yra apie 5000 eurų. Didžiuma šių lėšų gauta iš darbų pagal įvairias sutartis.

Aptarėme šių metų veiklos planus, o jų tikrai nemažai - gegužės mėnesį planuojame vykti į Lenkiją, birželio – Panemunės keliais, rugpjūčio mėn. organizuojama Medeinos šventė Lazdijų rajone, rugsėjo mėnesį aplankysime Klaipėdos botanikos sodą, spalio mėnesį organizuojama tradicinė talka (vieta dar nenumatyta), lapkričio mėn. vyks seminaras Vilniaus botanikos sode, gruodžio mėnesį – tradicinis adventinis seminaras. Vasarą planuojama draugijos kelionė į Norvegiją. Artūras Poškus sudarė jos preliminarų maršrutą, bet kol kas nėra norinčių užsiimti kelionės organizavimu. Mindaugas Navasaitis gegužės pabaigoje draugijos narius kviečia į oficialų ASU arboretumo pristatymą. Dovilė Lileikienė netrukus organizuoja dendrologinę kelionę į Gdanską, kurioje kviečiami dalyvauti tik LDD nariai (iki 20 asmenų).

Vienas svarbiausių šio susirinkimo tikslų buvo ketveriems metams išrinkti naują draugijos valdybą. Bendru sutarimu nutarta Valdyboje palikti visus iki šiol dirbusius jos narius ir papildyti dar dviem naujais. Taigi LDD valdybą sudaro 10 narių: V. Baronienė, E. Kiminius, D. Lileikienė, I. Noreikienė, S. Obelevičius, A. Poškus,  A. Rutkauskas, A. Skridaila, L. Straigytė, E. Turskienė. Pagal mūsų įstatus valdybos pirmininką renka jos nariai iš savo tarpo. Artimiausias valdybos posėdis ir rinkimai numatyti gegužės pabaigoje.

Dovilė Lileikienė pasiūlė namažai pakeitimų draugijos įstatuose – sugriežtinti naujų narių priėmimą, aiškiau teikti informaciją apie organizuojamus renginius ir sudaryti pirmumo sąlygas juose dalyvauti draugijos nariams. Visi šie pasiūlymai bus apsvarstyti būsimame valdybos posėdyje.

Buvo aptartas ir dendrologinių kolekcijų bei dendrologinę vertę turinčių parkų įtraukimo į valstybės saugomų objektų sąrašą klausimas. Dabar šiuose sąrašuose nerasime daugybės vertingų objektų, o visai menkaverčių, deja, yra. Saugomų teritorijų tarnyba kviečia LDD padėti ruošti tinkamų objektų sąrašą ir siūlyti juos inventorizuoti bei įtraukti į saugomų objektų sąrašus, taip pat teikti siūlymus dėl netinkamų objektų išbraukimo iš sąrašų. Prie šio darbo galėtų prisidėti visi draugijos nariai. Kviečiame visus, žinančius gausias solidaus amžiaus (bent kelių dešimtmečių) dendrologines kolekcijas ir dendrologiniu požiūriu įdomius parkus, apie juos pranešti draugijos valdybai ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ) ar V. Baronienei ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ).

Susirinkime diskutavome ir kitais dendrologams svarbiais klausimais. Prof. S. Juknevičius priminė aktualius nykstančių augalų apsaugos klausimus. Raudonosios knygos duomenys pasenę dešimtmečiais, bet niekada neatnaujinami, Aplinkos ministerija nereaguoja į pasiūlymus.

L. Januškevičius polemizavo su  prof. Gedimino Brazaičio nuomone apie sausuolių, stuobrių reikalingumą bioįvairovės išsaugojimui ir būtinumą juos palikti parkuose bei kituose miestų želdynuose, taip pat rekomendavo liberaliau, negu siūlo D. Lileikienė, priiminėti naujus draugijos narius. S. Juknevičius, A. Rutkauskas, L. Straigytė, R. Kareiva ir kiti susirinkimo dalyviai aptarė visiems gamtininkams skaudų klausimą – juodųjų pušų iškirtimą Kauno botanikos sode. Neabejotinai padaryta didelė žala gamtai ir pačiam botanikos sodui. Susirinkimo dalyvių nuomone, šios pušys dar galėjo gyventi daug dešimtmečių, o jų liga, kaip rodo patirtis, dažnai savaime praeina. Būtų buvę kur kas geriau sutvarkyti apleistus botanikos sodo kampelius, iškirsti krūmų brūzgynus prie šių pušų.

Kaip ir visuose ankstesniuose susirinkimuose, taip ir šiame draugijos nariams teko priminti apie pareigą mokėti nario mokestį. Yra narių, nesumokėjusių mokesčio už šiuos ir netgi ankstesnius metus. LDD nario metinis mokestis šiuo metu yra 10 eurų, ateityje tikriausiai kils. Narį, trejus metus nemokėjusį nario mokesčio, valdyba gali pašalinti iš draugijos, bet paprastai pirmiausia bandome su tuo asmeniu susisiekti, informuoti  ir suteikti galimybę padengti įsiskolinimus. Sumokėti mokestį galima grynaisiais V. Baronienei (Dubravos arboretumas, Miškininkų g. 7, Vaišvydava, darbo dienomis 8.30-16.30, prieš atvykstant paskambinti 862061834) arba pervedimu į draugijos sąskaitą (LT917400032227323810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas), nurodant pervedimo paskirtį „nario mokestis už ... metus“. Pastaruoju atveju sumokėjus būtina pranešti V. Baronienei el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , kad būtų galima pažymėti sąrašuose. Tuo pačiu el. paštu galima ir sužinoti, ar nesate skolingi, o gal turite permoką (pasitaiko ir taip!).

 

V. Baronienė

 

Pradžia Naujienos Naujienų archyvas