Pradžia Naujienos Naujienų archyvas

MINDAUGUI NAVASAIČIUI - 80 METŲ !

Spausdinti

Vienas garsiausių Lietuvos dendrologų patriarchų Mindaugas Navasaitis vasario 19 d. švenčia 80- metų jubiliejų.

Visų Lietuvos dendrologų ir jų bičiulių vardu sveikiname jubiliatą su garbingu jubiliejumi !

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto docentą M.Navasaitį daugelis pažįsta kaip vadovėlio ir svarbiausio sumedėjusių augalų žinyno "Dendrologija" autorių.

M. Navasaitis gimė 1936 m. vasario 19 d. Lazdijuose. 1953 m. jis baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą. 1958 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA, dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) Miškų ūkio fakultetą (MŪF), apgindamas diplominį darbą „Apsauginiai želdiniai šalia geležinkelio Kaunas – Vilnius“ (vadovas doc. Mikalojus Lukinas).

Kauno botanikos sodo direktorės Marijos Lukaitienės kvietimu 1958 m. jaunas absolventas buvo paskirtas dirbti jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1960–1963 m. jis mokėsi aspirantūroje (dabar – doktorantūra). Jo tiriamajam darbui vadovavo prof. Antanas Minkevičius. 1965 m. Mindaugas Navasaitis Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos fakultete apgynė biologijos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją „Svarbesniųjų introdukuotų į Lietuvą spygliuočių medžių žydėjimo ir derėjimo biologija“. 1965 m. Kauno botanikos sode jis paskiriamas dirbti vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, dendrologijos skyriaus vedėju.

1967 m. M. Navasaitis dalyvavo 40 dienų trukusioje Tolimųjų Rytų dendroflorą tyrusioje Estijos, Lietuvos ir Rusijos Vladivostoko botanikų ir dendrologų ekspedicijoje, iš kurios į Lietuvą atgabeno daug to krašto autochtoninių rūšių želdinių. 1968 m. dendrologas perėjo dirbti į LŽŪA, Miškininkystės katedros vyresniuoju dėstytoju; antro kurso studentams dėstė dendrologijos, o ketvirtakursiams – medienos mokslo pagrindų ir miško prekių mokslo disciplinas. 1969 m. M. Navasaitis katedroje buvo išrinktas eiti docento pareigas, o 1971 m. jam suteiktas docento mokslinis pedagoginis vardas.

 

 

 

 

 

Būsimiesiems miškininkams M. Navasaitis dendrologiją dėstė 40 metų. Jo mokslo darbų kryptis – introdukuotų medžių ir krūmų bioekologija. Be anksčiau minėtų dalykų dar dėstė dekoratyvinį apželdinimą, parkotyrą. 1991 m. jis parengė LŽŪA MŪF arboretumo projektą. 2008 m. jis buvo pakviestas vadovauti šiam tuomečio Lietuvos žemės ūkio universiteto arboretumui.

Dėstė miško prekių, medienos mokslo pagrindus, dendrologiją, dekoratyvinį apželdinimą, parkotyrą. Mokslo darbų kryptis – introdukuotų medžių ir krūmų bioekologija. 1991 m. parengė LŽŪA MŪF arboretumo projektą.

Dėstydamas akademijoje ir universitete M. Navasaitis parašė ir išleido metodinę literatūrą studentams: „Dekoratyvinių medžių ir krūmų fenologinių stebėjimų nurodymai“ (1980), „Paskaitų konspektas apie sumedėjusių augalų ekologiją“ (1983), „Patarimai dendrologijos laboratoriniams ir praktiniams darbams“ (1987), „Patarimai medienos mokslo pagrindų ir miško prekių mokslo laboratoriniams darbams“ (1988, 1989), „Patarimai dekoratyvinio apželdinimo kursiniam projektui rengti“ (1992). Mokslininkas parašė ir išleido knygas dendrologine tema: Spygliuočiai sodybose (1995), Dendrologija (2004), Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms (2008), Lietuvos žemės ūkio universiteto arboretumas 1991–2011 (2011).

Dendrologas M. Navasaitis kaip bendraautorius prisidėjo rengiant ir leidžiant knygas Dekoratyvinė sodininkystė (1963), Tadas Ivanauskas: gyvenimas ir veikla (1978), Lietuvos medžiai (1979), Obelynė (1980), Taikomoji fenologija Lietuvoje (1983), Pietų Pabaltijo botanikos sodų ir dendrariumų sumedėję augalai (rusų k., 1992), Lietuvos dendroflora (2003). Jis buvo ilgametis Lietuvos dendrologų draugijos tarybos narys, leidinio  „Dendrologia Lithuaniae“ redaktorių kolegijos narys, aktyviai dalyvavo Lietuvos parkų inventorizacijose.(informacija apie jubiliato biografiją - iš www.forest.lt)

 

Pradžia Naujienos Naujienų archyvas