Pradžia Naujienos Naujienų archyvas

ŽELDYNŲ DIZAINO KONKURSAS "ŽELDYNŲ MENAS"

Spausdinti

Būsto gidas Asa.lt kartu su konkurso rėmėjais firma "Ginalas", Lietuvos dendrologų draugija, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija skelbia kraštovaizdžio dizaino konkursą "ŽELDYNŲ MENAS".

Konkurse kviečiami dalyvauti kraštovaizdžio architektai, dizaineriai, želdintojai bei visi, kurie užsiima želdynų projektavimu ir projektų realizavimu.

Konkurso darbų skaičius neribojamas. Prie kiekvieno darbo reikia pateikti:

a) sklypo sutvarkymo planą, kuriame mastelyje būtų nurodytos sklypo ribos ir gretimybės, zonavimas, pastatai ir įrenginiai, esami ir numatyti augalai.

b) mažiausiai 5, daugiausia 10 įgyvendinto projekto nuotraukų, kuriose būtų matoma sklypo planavimo erdvinė sistema, detalės.

c) atsakymus į pateikiamus klausimus apie projektą.

d) trumpą objekto aprašymą.

Sklypų adresai ir savininkai neskelbiami (pareiškus pageidavimą, gali būti skelbiami).

Darbai bus vertinami dviejose kategorijose:

a) gyvenamojo namo sklypo mieste ar gyvenvietėje sutvarkymas
b) poilsio namo sklypo sutvarkymas

Kiekvienoje kategorijoje vertinimo komisija išrenka po 3 nugalėtojus. Prizai:

I vieta -  1000 eurų metinis reklamos paketas ASA.LT portale
II vieta - 800 eurų metinis reklamos paketas ASA.LT portale
III vieta - 500 eurų metinis reklamos paketas ASA.LT portale

Konkursas vyksta iki gruodžio 1 d.

Daugiau informacijos rasite:

http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/504/1/0/1/article/17505/konkursas-krastovaizdzio-kurejams-zeldynu-menas-1


 

Pradžia Naujienos Naujienų archyvas