Pradžia Naujienos Naujienų archyvas

KVIEČIAME Į SEMINARĄ

Spausdinti

Kovo 27 d. Lietuvos dendrologų draugija kviečia į seminarą „MIESTŲ ŽELDYNŲ AKTUALIJOS 2015-siais“.

Seminaras vyks mugės "Ką pasėsi...2015" metu, ASU centriniuose rūmuose 527-oje auditorijoje.

Seminaro programa:

12.00 – “ASU studijų „Miestų ir rekreacinė miškininkystė“ programa ir jos įgyvendinimas” (dr. Lina Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas).

12.20 - “Medžių sortimento Lietuvos miestų želdynams sudarymo metodika ir kriterijai ” (Artūras Poškus, Loreta Sadauskienė, LDD nariai).

12.40 – „Miesto medžių arboristikos sąnaudos pagal medžių rūšis ir amžių“ (Algis Davenis, Lietuvos arboristikos centro vadovas)

13.00 - “Miesto medžių sodmenų išauginimas ir jų standartizacija” (Arvydas Rutkauskas, Lietuvos dendrologų draugijos valdybos pirmininkas).

13.20 – Miesto medžių sergamumas pagal rūšis ir fitosanitarinė būklė Lietuvoje (VDU Kauno botanikos sodo mokslo darbuotojos dr.V.Snieškienė ir dr.A.Stankevičienė).

13.40 - Knygos “Želdynų projektavimo, įrengimo ir priežiūros praktiniai darbai” autorinis pristatymas (Audronė Jurkštienė, Kauno kolegijos želdynių ir agrotechnologijų katedra).

14.00 – 14.30 Pranešimų aptarimas ir diskusijos prie arbatos.

Renginys nemokamas, kviečiame visus besidominčius.

14.30 LDD visuotinis narių susirinkimas (kelionių į Latviją ir Rumuniją bei kitų renginių pristatymas, naujų narių priėmimas, kiti einamieji klausimai). Susirinkime dalyvauti gali ir ne LDD nariai.


 

Pradžia Naujienos Naujienų archyvas