Pradžia Naujienos Naujienų archyvas

Dendrologų valdybos susirinkimas

Spausdinti

Sausio 23 d. Dubravos arboretume įvyko eilinis Lietuvos dendrologų draugijos valdybos susirinkimas. Jame apsvarstyti aktualūs Aplinkos ministerijos rengiamų Želdynų įstatymo pakeitimų, miesto medžių asortimento, želdynų inventorizacijos klausimai.

Aptarti šie 2015 m. vyksiantys Draugijos renginiai:

Kovo 27 d. (Parodos „Ką pasėsi... 2015“ metu) 12.00 val. A. Stulginskio universitete rengiamas nemokamas seminaras visuomenei „Miestų želdynų aktualijos“ (išsamesnė programa bus paskelbta vėliau). Po seminaro - visuotinis LDD narių susirinkimas.

Gegužės 8-10 d. organizuojama kelionė į Latvijos botanikos sodus ir medelynus.

Liepos 4-15 d. organizuojama kelionė į Rumunijos botanikos sodus, nacionalinius parkus ir kitus gamtinius objektus (visa informacija apie abi keliones bus paskelbta vėliau).

Spalio 17 d. organizuojama rudeninė talka Vilniaus universiteto botanikos sode.


Posėdyje taip pat nutarta suteikti Lietuvos dendrologų draugijos Garbės nario vardą Aldonai Vitkevičienei. Taigi, mūsų Draugijos Garbės narių dabar turėsime devynis: L. Januškevičių, S. Juknevičių, S. Karaziją, K. Kaltenį, A. Kišoną, V. Monkauską, M. Navasaitį, E. V. Navį, A. Vitkevičienę.

2015 metų medžiu nutarta paskelbti paprastąjį buką, o krūmu – paprastąjį putiną.

Draugijos tinklalapyje numatyta sukurti naują rubriką „Dendro rekordai“. Čia bus skelbiama informacija apie išskirtinius (aukščiausius, seniausius, storiausius ar kitais požiūriais įdomiausius) Lietuvos sumedėjusius augalus. Visus Draugijos narius kviečiame rinkti ir atsiųsti tokią informaciją.

Posėdyje apsvarstytas LDD stojamojo ir metinio nario mokesčio klausimas. Nuo šių metų stojamasis mokestis bus 20 eurų, metinis – 10 eurų. Nariai, nemokantys mokesčio ilgiau nei 3 metai, bus įspėjami asmeniškai. Nesusimokėję ir po įspėjimo – šalinami iš Draugijos.


 

Pradžia Naujienos Naujienų archyvas