Pradžia Naujienos Naujienų archyvas

Bibliotekos papildymas

Spausdinti

Draugijos biblioteka vėl pasipildė, už tai dėkojame Valentinui Gasparui Cirtautui ir Rimvydui Kareivai.

Šiuo metu skaitytojų laukia:

Inv. Nr. Autorius, redaktorius, sudarytojas arba leidėjas
Pavadinimas Leidimo metai Kita informacija
118, 165 Aleksandravičiūtė B. ir kt. Lietuvos TSR flora, III t. 1961
117 Bagdonaitė A. ir kt. Lietuvos TSR flora, II t. 1963
9, 10 Baliuckienė A. ir kt. Lietuvos augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai (in situ) 2009
147 Baliūnienė A. ir kt. Vazoninės gėlės 1989 serija "Gėlių augintojui"
11 Blažytė A. Lietuvos augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai. Senosios lietuviškos vaismedžių veislės 2008
71 Boguševičiūtė A., Lukaitienė M., Skeivienė O. Įmonių teritorijos ir cechų apželdinimas 1966
174 Bondare I., Knape Dz. Dendrologia Baltica. Dendroloğiskie pētījumi Baltijā 2001 straipsnių rinkinys
28 Bruns J.,Zwischenahn B. Catalogue of trees and shrubs 2006 2006 infokatalogas Bruns medelyno
25 Budriūnas A. R. Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo raštai IX 1999 straipsnių rinkinys
181 Bulavas J. Bendroji augalų selekcija 1970
95 Cirtautas V. Dubravos arboretumas 1998 informacinis leidinys
146 Červokas V., Lukaševičius V. Žodis girios draugui 1987
36 Dabkevičius Z.,  Vasiliauskas A., Žiogas A. Miško fitopatologija 2006
148 Dainauskaitė D., Vaidelys J. Ankstyvosios daugiametės gėlės 1988 serija "Gėlių augintojui"
97 Danilevičius E. Išliksiu atminty medžiu 1990 atsiminimai
127 Danusevičius D. Lietuvos miškų instituto 2008 metų veiklos apžvalga 2009
56 Délenk W. Hundert Tips für Gärten und Grünanlagen

37 Deltuva R. Wälder und Nationalparks in Litauen. Forests and National Parks of Lithuania 1994
125 Dzenajavičienė E. F., Pedišius N., Škėma R. Darni bioenergetika 2011
60 Eiselt M. G., Schröder R. Laubgehölze 1977
135 Forestry Commission Westonbirt, The National Arboretum. Spring/Summer 2013 2013 lankstinukas+5 atvirukai
136 Freytag - Berndt Wien France
kelių žemėlapis 1:800000
131 Fry C. The Plant Hunters 2009
186 Gabrilavičius R. Lietuvos pajūrio smėlynų sutvirtinimas ir apželdinimas 2001 konferencijos pranešimai
137 Galinis V. ir kt. Lietuvos TSR flora, VI t. 1980
123, 124 Grigaliūnas J. ir kt. Girionių žmonės be miškų savo gyvenimo neįsivaizduoja. Penkiasdešimtmetė Girionių krašto kronika 2010?
19-21 Grupa Polskie azalie Azaliovy zawrót głovy
informacinis lankstinukas
47 Günther H. Gehölze in den Gärten von Sanssouci 1984
93 Haenchen E., Haenchen F. Das neue Rosenbuch 1980
87 Haenchen F. Rosen im Garten 1981
133, 134 Harkness R. The Rose Gallery 2013-2014 2013 brošiūra
58 Havlů J.,  Jaša B., Klimeš J. Růže - královna kvĕtin 1977
50 Hessayon D. G. Dekoratyviniai medžiai ir krūmai 2003
27 Hillier Nurseries The Hillier manual of trees and shrubs 1998 kišeninis leidimas
70, 96 Jakovlevas-Mateckis K., Bacevičius A. Pramonės teritorijų gėlynai 1981
126 Jakubčionienė L. Lietuvos valstybiniai miškai. Lithuanian state forests. 2008 2008
40 Jankevičius K., Stasinas J. Gamtos riterio lobiai 2007 atsiminimai
88 Jäntsch C., Mießner E. Ziergehölze pflanzen und pflegen 1984
1, 2 Januškevičius L. Dendrologia Lithuaniae IV 1998 straipsnių rinkinys
3-5, 142 Januškevičius L. Dendrologia Lithuaniae VI 2002 straipsnių rinkinys
141 Januškevičius L. Dendrologia Lithuaniae V 2000 straipsnių rinkinys
44 Januškevičius L.,  Baronienė V., Liagienė D. Sumedėjusių augalų introdukcija ir aklimatizacija bei jų rezultatai ir perspektyvos Lietuvoje 2006 monografija
26 Januškevičius L.,  Marazaitė I., Tamošauskienė S. Lietuvoje auginamų ir augintinų spygliuočių medžių ir krūmų vardynas 1994
7 Januškevičius L., Baronienė V. Lietuvos dendrologinės kolekcijos 2009 monografija
151 Januškevičius L., Baronienė V., Žeimavičius K. Medžių ir krūmų sortimentas Lietuvos želdynams 1995
99 Jesch H.-H. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Nr. 92 2007 straipsnių rinkinys
17 Jurkevičienė G. ir kt. Vilniaus universiteto botanikos sodas. Hortus Botanicus universitatis Vilnensis 2008 informacinis leidinys
139, 173 Kairiūkštis L. Lietuvos TSR miškų ūkis 1968
172 Kairiūkštis L. Lietuvos TSR miškai 1962 + 2 žemėlapiai
98 Kalva V. Ceriņi 1980
34 Karazija S. Lietuvos ąžuolynai. Išsaugojimo ir atkūrimo problemos 1997 monografija
31, 32 Kažemėkas A. Girios prie Nemuno slėnio 2007
69 Kibic V., Luňáčková V., Mentlík V., Souček V. Jehličnany v zahradĕ a alpínu 1986
138 Kontrimavičius V. Lietuvos Fauna. Žinduoliai 1988
116 Krüssmann G. Die Nadelgehölze 1979
144 Kulienė L. Taikomoji fenologija Lietuvoje 1983
143 Kulienė L., Tomkus J. Bendroji fenologija 1990 monografija
129 Lipscombe M., Stokes J. Trees and How to Grow Them 2008
42 LR aplinkos ministerija Miškininkas Algirdas Matulionis 2011 atsiminimai
12 LR Aplinkos ministerija ir kt. Priemiesčio miškų, rekreacinių ir agrarinių teritorijų želdynų ir želdinių tvarkymas ir apsauga 2009 moksl. str. rinkinys
45, 46 LR aplinkos ministerija ir kt. Lankytinos vietos Lietuvos valstybiniuose miškuose 2013 lankstinukas
86 LTSR komunalinio ūkio ministerija Pirmasis respublikinis pasitarimas apželdinimo klausimais 1956 pranešimų rinkinys
8 LUBSA Lietuvos botanikos sodai. Botanic Gardens of Lithuania 2009
33 Malinauskas A. Miško želdinių pradinis tankumas. Initial density of forest plantations 2008 monografija
130 Mclndoe A. & R. Planting with trees 2007 The Hillier Gardener's Guides
104 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. 122 April 2011 informacinis leidinys
105 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. 123 Juni 2011 informacinis leidinys
106 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. 125 Januar 2012 informacinis leidinys
107 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. 126 April 2012 informacinis leidinys
108 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. 127 Mai 2012 informacinis leidinys
109 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. 128 Juni 2012 informacinis leidinys
110 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. 129 Oktober 2012 informacinis leidinys
111 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. 130 Januar 2013 informacinis leidinys
112 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. 131 April 2013 informacinis leidinys
63 Minkevičius A. Spygliuočiai medžiai ir krūmai 1954
61 Miškinis A. Lietuvos urbanistika: istorija, dabartis, ateitis 1991
13, 14 National Botanic Garden of Latvia ir kt. Baltic Botanic Gardens in 2000-2001 2003 straipsnių rinkinys
113 Navasaitis A., Navasaitis M. Obelynė 1980
18 Navasaitis M. Lietuvos žemės ūkio universiteto arboretumas 1991-2011 2011
24 Navys E. V. ir kt. Conditions and perspectives of applied sciences in the botanical gardens 2001 konferencijos pranešimai
23 Neilande A., Neilands E., Vēveris K., Kuplā M. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzetavu sortimentā 2005-2006 2005 infokatalogas Latvijos medelynų
29 Obelevičius S. Uogos 2000
149 Ogorodnikienė V., Juronis V. Jurginai 1988 serija "Gėlių augintojui"
145 Pileckis S. ir kt. Svarbiausių miško medžių kenkėjai ir ligos 1968 vadovas
6 R.Grikevičius Nuostabusis miškas 2009
140 Ramanauskas V. Dendrologia Lithuaniae I 1993 straipsnių rinkinys
177 Raškauskas V. Bendroji ekologija 1991 mokomoji knyga
16 Raubaitė I. Gamta ir menas Vilniaus universiteto botanikos sode 2005
48, 49 Rauktys J. Dendrologija 1938 be viršelio, trūksta lapų
132 Royal Horticultural Society The Garden June 2013 žurnalas
35 Ruseckas J. Miško ir drėgmės sąveika 2002 monografija
100 Schmidt P. A. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Nr. 95 2010 straipsnių rinkinys
101, 102 Schmidt P. A. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Nr. 96 2011 straipsnių rinkinys
103 Schmidt P. A. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Nr. 97 2012 straipsnių rinkinys
62 Skuodienė L. Medžių stresas ir jo fiziologinė indikacija 2005 monografija
176 Spuris Z. Daiļdārzniecība 1986
119, 120 Šalkauskienė I. Tarp žmogaus ir miško 2012 atsiminimai
150 Šleinys R. Miško tręšimo žinynas 1986
39 Tamulienė A.,  Berželionis A. Vytautas Lukaševičius 2002 atsiminimai
41 Tamulienė A., Kažemėkas A. Jurgis Gečys 2002 atsiminimai
84 Tauras A. Menas gamtoje. Исскуство в природе 1971
85, 166 Tauras A. Grožis mūsų kaime 1971
114 Tauras A. Landšafto architektūra kaime 1974
92 Thomas E., Thomas H. Unsere Balkonpflanzen 1988
171 Tkačenko M. J. Bendroji miškininkystė 1955
15 Vaičikauskienė N.,Navys E. V. Juozo Leleikos dendrologinis rinkinys Vilniaus mieste 2008
64 Vanicek K.-H. , Etzold A., Eue H. Unser Garten 1972
43 Vasiliauskas A. Neramios miško dienos. Miškų valdymo politniai aspektai. 1999
115 Vilkonis K. K. Lietuvos žaliasis rūbas 2011 atlasas
179 Vimba E. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālas problēmas 1981
72 Viržių medelynas Gražiausi Europos rododendrai ir kiti dekoratyviniai augalai
lankstinukas
57 Walter V. Pĕstování okrasných stromů a keřů 1984
128 Wood D. (ed.) Exploring Britain's Country Gardens 2012
38 Zinkevičius R. Miškų ūkio mašinos 2003 paskaitų konspektas
22 Zymon S. Magnolia odmiany i uprawa 2012 informacinis lankstinukas
94 Žemkauskas P. Girionių parkas 1987 lankstinukas
121, 122-1-4 Žostautas A. Gamtos lobiai 2012 birželis žurnalo "Miškai" priedas
51 Агальцова B. A. Сохранение мемориальных лесопарков 1980
67, 152 Александрова M. C. Хвойные растения в вашем саду 2000
188 Александрова М. С. ir kt. Древесные растения парков Подмосковья 1979
65 Антипов В.  Г., Ваверова Э. B. Декоративные кустарники 1978
59 Бединггауз М. П. Засушивание растений с сохранением естественной окраски 1952
73 Былов В. Н., Штанько И. И.,  Юдинцева Е. В., Михаилов Н. Л. Розы. Краткие итоги интродукции 1972
78 Вакуленко B.B., Труевцева M. Ф. , Вакуленко B. B. Декоративное садоводство 1982
169 Воробьёв Г. И. Лесная энциклопедия, Т. 1 1985
170 Воробьёв Г. И. Лесная энциклопедия, Т. 2 1986
74 Горбачев В. Н. Архитектурно-художественные компоненты озеленения городов 1983
30 Гудзь C. Віснік Львівського університету. Серія біологічна 36. 2004 straipsnių rinkinys
168 Дажо Р. (Dajoz R.) Основы экологии 1975
180 Дженик Дж. (Janick J.) Основы садоводства 1975
81 Жемчужина A. A., Стенина Н. П., Тарасова В. П. Защита растений на приусадебных участках 1982 žinynas
91 Залесская Л. С, Микулина E. M. Ландшафтная архитектура 1979
52 Игнатенко M. M., Гаврилов Г. M., Карпов Л. Н. Лесопарки Ленинграда 1980
184 Картель Н. А., Манцевич Е. Д. Генетика в лесоводстве 1970
185 Кравченко Г. Л. Закономерности роста сосны 1972
189 Кундзиньш А. В. Отбор лесных древесных 1978 straipsnių rinkinys
153 Ливенцев В. П., Атрохин В. Г. Практикум по лесоводству 1981
178 Лиепа И. Я. Динамика древесных запасов. Прогнозирование и экология 1980 monografija
53 Лунева З. C., Михайлов Н. Л., Судакова E. A. Сирень 1989
182 Лыпа А. Л. Определитель деревьев и кустарников 1955
90 Малько И. M. Садово-парковое строительство и хозяйство 1951
77 Малько И. М. Дворовые и внутриквартальные сады 1965
75 Мильков Ф. Н. Рукотворные ландшафты 1978
167 Никитинский Ю. И., Тавлинова Г. К. Приёмы цветочного оформления 1985
66 Одынец A. П. Дендрология для садовника 1982
68 Покорны Я. Деревья вокруг нас 1980
54 Репшас Э. Оптимизация рекреационного лесопользования (На примере Литвы) 1994
175 Ромедер Э., Шёнбах Г. (Rohmeder E., Schönbach H.) Генетика и селекция лесных пород 1962
80 Сироцинская T. K. ir kt. Озеленениебалконов 1977
55 Славик Б. Растения полей и лесов 1982
76 Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство 1975
89 Урбан A. Колючее чудо 1976
82 Холявко B. C., Глоба-Михайленко Д. A. Дендрология и основы зеленого строительства 1980
187 Циновскис Р. Е. Ботанические сады Прибалтики. Зимостойкость деревьев и кустарников в 1978/79 г. 1987
79 Чаховский A. A., Шкутко Н. В. Декоративная дендрология Белорусии 1979
83 Черкасов M. И. Композиция зеленых насаждений 1954
183 Яблоков А. С. Селекция древесных пород 1952
122-5
Gamtos lobiai 2011 liepa žurnalo "Miškai" priedas
154-1, 2
Sodo spalvos 2001 Nr. 3, 6
154-3-5
Sodo spalvos 2002 Nr. 6, 10, 11
154-6
Sodo spalvos 2003 Nr. 8
154-7, 8
Sodo spalvos 2004 Nr. 1, 10
154-9-13
Sodo spalvos 2005 Nr. 3, 4, 7, 9, 12
154-14-19
Sodo spalvos 2006 Nr. 5, 9, 9, 10, 10, 11
154-20-23
Sodo spalvos 2007 Nr. 2, 2, 3, 4
154 -24-27
Sodo spalvos 2008 Nr. 1, 8, 11, 12
154-28-31
Sodo spalvos 2009 Nr. 4, 7, 8, 12
154-32-40
Sodo spalvos 2010 Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 10, 12
154-41-46
Sodo spalvos 2011 Nr. 1, 4, 5, 9, 10, 12
154-47-53
Sodo spalvos 2012 Nr. 2, 4, 6, 8-10, 12
154-54-58
Sodo spalvos 2013 Nr. 3-6, 8
155-1-8
Mūsų girios 2006 Nr. 5-12
155-9-19
Mūsų girios 2007 Nr. 1-4, 6-12
155-20-28
Mūsų girios 2008 Nr. 1-8, 10
155-29-39
Mūsų girios 2009 Nr. 1-3, 3, 4-7, 10-12
155-40-51
Mūsų girios 2010 Nr. 2-5, 5, 8, 8-11, 11, 12
155-52-71
Mūsų girios 2011 Nr. 1-4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7,8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12
155-72-88
Mūsų girios 2012 Nr. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 10, 10-12
155-89-100
Mūsų girios 2013 Nr. 1-4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7
156-1-3
Miškai 2010 Nr. 6-8
156-4-24
Miškai 2011 Nr. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12
157-1-3
Baltijos miškai ir mediena 2007 Nr. 4, 5, 8
157-4-11
Baltijos miškai ir mediena 2008 Nr. 3-8, 11, 12
158-1
Sodo kraitė 2001 Nr. 3
158-2,3
Sodo kraitė 2004 Nr. 14, 16
158-4
Sodo kraitė 2006 Nr. 24
159-1
Mano gėlynas 2005 Nr. 3
159-2-3
Mano gėlynas 2006 Nr. 48, 48
160-1-5
Žolynų žurnalas 2006 Nr. 1, 1, 2, 3, 3
161-1,2
Rasos 2009 Nr. 7, 21
161-3
Rasos 2010 Nr. 18
162-1
Aplinka 2008 Nr. 3
163-1
Mano sodas 2013 pavasaris žurnalo "Edita" priedas
164-1-4
Sveikas žmogus 2012 Nr. 3, 5, 5, 9
 

Pradžia Naujienos Naujienų archyvas