Pradžia Naujienos Naujienų archyvas

In memoriam

Spausdinti

Rugpjūčio 1-ąją Akmenės rajono gyventojai, dendrologų draugija ir visi gamtai bei grožiui neabejingi žmonės ištarė paskutinį „sudie“ Akmenės rajono garbės piliečiui, Lietuvos dendrologų draugijos garbės nariui Antanui Čiapui. Didžiąją savo ilgo ir turiningo gyvenimo dalį skyręs dendrologijos ir sodininkystės studijoms, naujų medžių ir krūmų introdukcijai, dendrologinės kolekcijos, vėliau tapusios botanikos sodeliu, kaupimui bei puoselėjimui, Naujosios Akmenės miesto ir Akmenės rajono apželdinimui, Antanas Čiapas paliko daug gero ir jį pažinojusių žmonių širdyse, ir gimtojoje žemėje. Ramaus jam amžinojo poilsio!

 

Lietuvos dendrologų draugijos nariai pas Antaną Čiapą 2011 m. rudenį

 

Pradžia Naujienos Naujienų archyvas