Pradžia Naujienos Naujienų archyvas

Lietuvos gamtos draugijos konferencija

Spausdinti

Maloniai kviečiame į Lietuvos gamtos draugijos (LGD) organizuojamą konferenciją

"Žmogaus ir gamtos santykis amžių sandūroje: iššūkiai, problemos ir jų sprendimo būdai"

Konferencija įvyks 2012 m. gruodžio mėn. 14d. (penktadienį) Vilniaus universiteto, Gamtos mokslų fakultete prof. J.
Dagio auditorijoje (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius).

PPROGRAMA
11.00 – 11.10 Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams. Doc. dr. Jurgita Turčinavičienė (GMF prodekanė).
11.10 - 11.20 Dedikacija ilgamečiam LGD vadovui prof. Algirdui Gaigalui. Prof. habil. dr. Petras Šinkūnas (VU, GMF, Geologijos ir mineralogijos katedra).
11.20 - 11.40 Įžanginis žodis. Dr. Ričardas Skorupskas (VU, GMF, Geografijos ir kraštotvarkos katedra, Gamtos draugijos prezidentas).
11.40 - 12.00 Žemės gelmių naudingosios ir žalingosios savybės - ką dar turime sužinoti? Dr. Jonas Satkūnas (Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas).
12.00 - 12.30 Žmogaus ir gamtos santykis: ekologinės individo sąmonės ir raidos ypatumai. Prof.habil. dr. Česlovas Kalenda. (VU, Filosofijos fakultetas).
12.30 - 13.00 Aplinkosauga - neformalaus ugdymo mokyklose tema. Virgilijus Pajarskas (Mosėdžio gimnazijos geografijos mokytojas ir LGD Mosedžio bendrijos pirmininkas).
13.00 - 13.15 Klausimai
13.15 - 14.00 Kavos pertrauka
14.00 - 14.30 Gamtinės ir urbanistinės struktūros priešprieša poindustrinėje visuomenėje. Dr. Tomas S. Butkus (architektas, leidėjas, poetas, eseistas).
14.30 - 14.50 Augalų rūšinės sudėties pokyčiai apleistuose smėlio karjeruose. Dokt. Mindaugas Rašamavičius (VU, GMF, Botanikos ir genetikos katedra).
14.50 - 15.10 Gamtinės aplinkos vertybinių nuostatų kaitos tendencijos šiuolaikinėje visuomenėje. Doc. Dr. Filomena Kavoliutė. (VU, GMF, Geografijos ir kraštotvarkos katedra)
15.10 – 15.30 Geologiniu disciplinų ruošimas negeologinio profilio aukštosiose mokyklose. Prof. habil. dr. Olegas Pustelnikovas (KU, Gamtos ir matematikos fakultetas Geofizinių mokslų katedra)
15.10 – 15.30 Gamtinis ir ekologinis ugdymas: naujų ugdymo technologijų kelias į Lietuvą. Almantas Kulbis (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus
vadovas)
15.30 - 16.00 Klausimai ir diskusijos

 

Pradžia Naujienos Naujienų archyvas