Pradžia Biblioteka Biblioteka

Biblioteka

Spausdinti

Mūsų biblioteka atsikrausto čia, į atskirą „kabinetą“ Draugijos puslapyje. Dabar skaitytojams bus patogiau susirasti dominančią literatūrą.

Dėkojame visiems, nepagailėjusiems knygų iš asmeninių bibliotekų ar netgi nupirkusiems naujų leidinių visų LDD narių labui: Vidmantui Markevičiui, Rimvydui Kareivai, Kęstučiui Šakūnui, Antanui Garbačiauskui, Viktorui Alešenkovui, Jonui Endriuškai, Zitai Kinskienei, Joanai Grincevičienei, Loretai Sadauskienei, Artūrui Poškui, Ginai Ozolinčienei, Valentinui Gasparui Cirtautui, Rimai Žebrauskaitei, Deimantei Kašinskienei, taip pat Dubravos eksperimentinei mokomajai miškų urėdijai, parūpinusiai ne tik leidinių, bet ir knygų spintų.

Primenu naudojimosi biblioteka taisykles:

1. Skolintis knygas ir kitus leidinius iš bibliotekos nemokamai gali visi Dendrologų draugijos nariai, studentai  ir tie, kurie yra padovanoję knygų šiai bibliotekai.

2. Biblioteka yra VDU Žemės ūkio akademijos Centriniuose rūmuose, adresas CR. 438 kab. Studentų 11, Akademija, Kauno raj. Norint pasiimti arba grąžinti knygą/as, pirmiausia sutariame tikslią datą ir laiką telefonu 8 614 72556 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

3. Čia skelbiama tik minimali informacija apie bibliotekoje esančius leidinius. Jei reikėtų išsamesnių duomenų - prašome rašyti 2 punkte nurodytu el. paštu, atsiųsiu pilną knygos metriką.

4. Tikimės, kad visos knygos bus grąžintos nenukentėjusios ir laiku. Jei atsitiktų kitaip, kaltininkas neteks teisės ateityje naudotis biblioteka, o knygos sugadinimo ar negrąžinimo atveju sumokės penkeriopą jos vertę.

 

Lietuvos dendrologų draugijos bibliotekos katalogas

 

Inv. Nr. Autorius, redaktorius, sudarytojas arba leidėjas Pavadinimas Leidimo metai Kita informacija
118, 165 Aleksandravičiūtė B. ir kt. Lietuvos TSR flora, III t. 1961  
255 Andrews S., Leslie A., Alexander C. Taxonomy of Cultivated Plants. Third International Symposium 1999 Simpoziumo medžiaga
251 Andrušaitis G. Latvijas PSR Sarkanā gramatā 1985  
245 Armonas D. Bonsų auginimo abėcėlė 1993  
271 Bacevičius A. Medžiai, krūmai, vijokliai, gėlės 2004 katalogas
117 Bagdonaitė A. ir kt. Lietuvos TSR flora, II t. 1963  
9, 10 Baliuckienė A. ir kt. Lietuvos augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai (in situ) 2009  
147 Baliūnienė A. ir kt. Vazoninės gėlės 1989 serija "Gėlių augintojui"
224 Baltuška R. Baltijos jūra ir Lietuvos laivynas 2009  
292 Baronienė V. Gyvatvorės 2002 "Meisterio" knygynėlis
222 Blažiūnas G. ir kt. Pastatų tipologija. Pirmoji dalis 2007 Mokomoji knyga
11 Blažytė A. Lietuvos augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai. Senosios lietuviškos vaismedžių veislės 2008  
274 Bluzmanas P. Mikrobiologinė technika 1970  
227 Boguševičiūtė A., Daujotaitė I. Balkonų apželdinimas 1980 serija "Gėlių augintojui"
71 Boguševičiūtė A., Lukaitienė M., Skeivienė O. Įmonių teritorijos ir cechų apželdinimas 1966  
174, 281 Bondare I., Knape Dz. Dendrologia Baltica. Dendroloğiskie pētījumi Baltijā 2001 str. rinkinys
28 Bruns J.,Zwischenahn B. Catalogue of trees and shrubs 2006 2006 katalogas
25 Budriūnas A. R. Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo raštai IX 1999 straipsnių rinkinys
181 Bulavas J. Bendroji augalų selekcija 1970  
219 Ching F. D. K. Architecture. Form, Space, & Order 2007  
311 Cinovskis R. Latvijas dendrologiskās vērtības 1986  
95 Cirtautas V. Dubravos arboretumas 1998 informacinis leidinys
146 Červokas V., Lukaševičius V. Žodis girios draugui 1987  
36 Dabkevičius Z.,  Vasiliauskas A., Žiogas A. Miško fitopatologija 2006  
148 Dainauskaitė D., Vaidelys J. Ankstyvosios daugiametės gėlės 1988 serija "Gėlių augintojui"
97 Danilevičius E. Išliksiu atminty medžiu 1990 atsiminimai
241 Danplanex Danplanex export 1999-2000   Katalogas
242 Danplanex Danplanex export 2000-2001   Katalogas
243 Danplanex Danplanex export 2004-2005   Katalogas
244 Danplanex Danplanex export 2005-2006   Katalogas
127 Danusevičius D. Lietuvos miškų instituto 2008 metų veiklos apžvalga 2009  
56 Délenk W. Hundert Tips für Gärten und Grünanlagen    
37 Deltuva R. Wälder und Nationalparks in Litauen. Forests and National Parks of Lithuania 1994  
125 Dzenajavičienė E. F., Pedišius N., Škėma R. Darni bioenergetika 2011  
203 Ediciones Tecolote El museo se va contigo. Gyuía Infantil del Museo Nacional de Arte 2009  
60 Eiselt M. G., Schröder R. Laubgehölze 1977  
262 Evarts-Bunders P. Vītolu (Salix L.) ģints Latvijā 2005  
190 Filipczak J. Каталог растений 2007  
135 Forestry Commission Westonbirt, The National Arboretum. Spring/Summer 2013 2013 lankstinukas
136 Freytag - Berndt Wien France   kelių žemėlapis
131 Fry C. The Plant Hunters 2009  
186 Gabrilavičius R. Lietuvos pajūrio smėlynų sutvirtinimas ir apželdinimas 2001 konferencijos pranešimai
137 Galinis V. ir kt. Lietuvos TSR flora, VI t. 1980  
270 Galvydis J. Jei jūs tapote sodininku 1990  
206 Germanienė G. V. Senovinis kalendorius 1997  
221 Grašienė J. Dailė. Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje 2004  
123, 124 Grigaliūnas J. ir kt. Girionių žmonės be miškų savo gyvenimo neįsivaizduoja. Penkiasdešimtmetė Girionių krašto kronika 2010?  
19-21 Grupa Polskie azalie Azaliovy zawrót głovy   informacinis lankstinukas
200 Gudžinskas Z. Tradiciniai Lietuvos darželių augalai 2010  
47 Günther H. Gehölze in den Gärten von Sanssouci 1984  
93 Haenchen E., Haenchen F. Das neue Rosenbuch 1980  
87 Haenchen F. Rosen im Garten 1981  
133 Harkness R. The Rose Gallery 2013-2014 2013 brošiūra
134 Harkness R. The Rose Gallery 2013-2014 2013 brošiūra
58 Havlů J.,  Jaša B., Klimeš J. Růže - královna kvĕtin 1977  
50 Hessayon D. G. Dekoratyviniai medžiai ir krūmai 2003  
27 Hillier Nurseries The Hillier manual of trees and shrubs 1998  
226 Isokas G. Pasėdėk su medžiu. Lietuvos miškų medžiai ir krūmai 1993  
247 Isokas G. Vaivorykštė: poemos ir eilėraščiai 2002  
248 Isokas G. Girių poema 1994  
269 Isokas G. Lietuvos giriose 1976  
70 Jakovlevas-Mateckis K., Bacevičius A. Pramonės teritorijų gėlynai 1981  
96 Jakovlevas-Mateckis K., Bacevičius A. Pramonės teritorijų želdynai 1973  
126 Jakubčionienė L. Lietuvos valstybiniai miškai. Lithuanian state forests. 2008 2008  
302 Jankauskas M. Maumedžiai Lietuvos TSR miškuose ir parkuose ir jiems auginti perspektyvos 1954  
246 Jankauskas V. Herbicidai ir arboricidai miškų ūkyje 1977  
212 Janke P. Mažas stilingas sodas 2011  
40 Jankevičius K., Stasinas J. Gamtos riterio lobiai 2007 atsiminimai
88 Jäntsch C., Mießner E. Ziergehölze pflanzen und pflegen 1984  
1, 2, 290 Januškevičius L. Dendrologia Lithuaniae IV 1998 str. rinkinys
3-5, 142, 276 Januškevičius L. Dendrologia Lithuaniae VI 2002 str. rinkinys
141, 277 Januškevičius L. Dendrologia Lithuaniae V 2000 str.rinkinys
44 Januškevičius L.,  Baronienė V., Liagienė D. Sumedėjusių augalų introdukcija ir aklimatizacija bei jų rezultatai ir perspektyvos Lietuvoje 2006 monografija
26 Januškevičius L.,  Marazaitė I., Tamošauskienė S. Lietuvoje auginamų ir augintinų spygliuočių medžių ir krūmų vardynas 1994  
7 Januškevičius L., Baronienė V. Lietuvos dendrologinės kolekcijos 2009 monografija
151 Januškevičius L., Baronienė V., Žeimavičius K. Medžių ir krūmų sortimentas Lietuvos želdynams 1995  
301 Januškevičius L., Budriūnas R. A. Lietuvoje auginami medžiai ir krūmai 1987  
99 Jesch H.-H. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Nr. 92 2007 str.rinkinys
17 Jurkevičienė G. ir kt. Vilniaus universiteto botanikos sodas. Hortus Botanicus universitatis Vilnensis 2008 informacinis leidinys
139, 173 Kairiūkštis L. Lietuvos TSR miškų ūkis 1968  
172 Kairiūkštis L. Lietuvos TSR miškai 1962 + 2 žemėlapiai
98 Kalva V. Ceriņi 1980  
34 Karazija S. Lietuvos ąžuolynai. Išsaugojimo ir atkūrimo problemos 1997 monografija
304 Karčiauskas S. Miškų ūkio ekonomika 1975 Vadovėlis
31, 32 Kažemėkas A. Girios prie Nemuno slėnio 2007  
220 Keyes G. et al. Treasures of Venice. Paintings from the museum of fine arts Budapest 1995  
284 Kenstavičius J. Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto darbai 1981 straipsnių rinkinys
69 Kibic V., Luňáčková V., Mentlík V., Souček V. Jehličnany v zahradĕ a alpínu 1986  
305 Kinderis Z. ir kt. Melioracija ir miškininkystė 1974 Vadovėlis
199 Kisielienė D. ir kt. Dekoratyvinių augalų vardynas 2007  
138 Kontrimavičius V. Lietuvos Fauna. Žinduoliai 1988  
116 Krüssmann G. Die Nadelgehölze 1979  
194 Kučinskas R. Architektūrinės paraštės 2007  
144 Kulienė L. Taikomoji fenologija Lietuvoje 1983  
143 Kulienė L., Tomkus J. Bendroji fenologija 1990 monografija
192 Kurowscy L., G., J. Szkółki Kurowscy. Wiosna 2014 2014 Katalogas
196 Kutut V. Paveldosaugos pastatų tvarkybos technologija 2011 Mokomoji knyga
129 Lipscombe M., Stokes J. Trees and How to Grow Them 2008  
42 LR aplinkos ministerija Miškininkas Algirdas Matulionis 2011 atsiminimai
283 LR aplinkos ministerija Medžių ir krūmų genėjimo metodiniai nurodymai 1994  
12 LR aplinkos ministerija ir kt. Priemiesčio miškų, rekreacinių ir agrarinių teritorijų želdynų ir želdinių tvarkymas ir apsauga 2009 moksl. str. rinkinys
45, 46 LR aplinkos ministerija ir kt. Lankytinos vietos Lietuvos valstybiniuose miškuose 2013 lankstinukas
86 LTSR komunalinio ūkio ministerija Pirmasis respublikinis pasitarimas apželdinimo klausimais 1956 pranešimų rinkinys
8 LUBSA Lietuvos botanikos sodai. Botanic Gardens of Lithuania 2009  
195 Lukšionytė-Tolvaišienė N. Architektūrologijos pagrindai 2008 Mokomoji knyga
191 Majewscy M., M. Majewscy. jesień 2013 2013 Katalogas
33 Malinauskas A. Miško želdinių pradinis tankumas. Initial density of forest plantations 2008 monografija
303 Mankus R., Tebėra A. Miškų fakultetas 2000  
217 Marcinkowski J. Katalog bylin 2005 Katalogas
130 Mclndoe A. & R. Planting with trees 2007 Gidas
104-112 Meng V. Ginkgo-blätter Nr. ... April 2011 informacinis leidinys
451 Straigytė L., Juknevičius S. Beržoto dendrologinė kolekcija 2005  
467 Mildažienė M., Stankevičienė K... Pietvakarių Lietuvos botaninės įvairovės išsaugojimas 2016  
459 Gabrilavičius V. Vytautas Ramanauskas selekcininkas, dendrologas, pedagogas 2012 Biografija
458 Bartkevičius E ir kt. Profesorius Mykolas Jankauskas 2005 Biografija
462 Brukas A. ir kt. Giriose prie Dubysos 2008  
464-5 UAB IPM Baltic Mano svajonių sodas   Katalogas
466 Hasenauer H. et all Non-Native tree species for Europe Forests. 2016  
463 Navys E.V. Dekoratyvinių medžių, krūmų ir lianų genėjimas 2003  
288 Mika A. Vaismedžių ir vaiskrūmių genėjimas 1987  
63 Minkevičius A. Spygliuočiai medžiai ir krūmai 1954  
61 Miškinis A. Lietuvos urbanistika: istorija, dabartis, ateitis 1991  
209 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas: vertybių įteisinimas, apsauga, tvarkymas (1967-1993) 2005 Dokumentų rinkinys
13, 14 National Botanic Garden of Latvia ir kt. Baltic Botanic Gardens in 2000-2001 2003 str.rinkinys
113 Navasaitis A., Navasaitis M. Obelynė 1980  
18 Navasaitis M. Lietuvos žemės ūkio universiteto arboretumas 1991-2011 2011  
261 Navasaitis M. Patarimai dekoratyvinio apželdinimo kursiniam projektui rengti 2002  
198 Navickienė E. Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis 2006 Monografija
279 Navys E. Šermukšnio (Sorbus L.) genties rūšys ir veislės Lietuvos sodininkystei ir miško ūkiui 2001 monografija
24 Navys E. V. ir kt. Conditions and perspectives of applied sciences in the botanical gardens 2001 konferencijos pranešimai
23 Neilande A., Neilands E., Vēveris K., Kuplā M. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzetavu sortimentā 2005-2006 2005 katalogas
263 Nelson Ch. E. Yearbook of The Heather Society 1995 Str. rinkinys
29 Obelevičius S. Uogos 2000  
149 Ogorodnikienė V., Juronis V. Jurginai 1988 serija
208 Paknys M. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai 2009  
201 Palaima J. Harmonija architektūroje: proporcijos ir mastelis 2006 Vadovėlis
233 Petrulis J., Putinas A. Pavėsinės 1999 "Meisterio" knygynėlis
218 Pfeiffer B. B. Frank Lloyd Wright 2007 Albumas
145 Pileckis S. ir kt. Svarbiausių miško medžių kenkėjai ir ligos 1968 vadovas
253 Priedītis N. Latvijas mežs: daba un daudzveidība. Latvian forest: nature and diversity 1999  
306 Puipa A. Sodininko žinynas 1989 1988  
6 R.Grikevičius Nuostabusis miškas 2009  
207 Račis A. Lietuva II. Biografijos A-I 2010  
140 Ramanauskas V. Dendrologia Lithuaniae I 1993 str.rinkinys
177 Raškauskas V. Bendroji ekologija 1991 mokomoji knyga
16, 278 Raubaitė I. Gamta ir menas Vilniaus universiteto botanikos sode 2005  
48 Rauktys J. Dendrologija 1938  
260 Rautavara T. Kam tinka augalai 1984  
234 Ryliškis A. Retesnieji sodo augalai 1990  
132 Royal Horticultural Society The Garden June 2013 žurnalas
315 Rukuiža R., Liegus M. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Lithuanian University of Agriculture 2004  
35 Ruseckas J. Miško ir drėgmės sąveika 2002 monografija
197 Samalavičius A. Miesto kultūra 2007 Mokomoji knyga
210 San Martin M. Cool Design Hotels 2007 Nuotraukos
211 San Martin M. Paradise Pools 2008  
100 Schmidt P. A. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Nr. 95 2010 str. rinkinys
101, 102 Schmidt P. A. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Nr. 96 2011 str. rinkinys
103 Schmidt P. A. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Nr. 97 2012 straipsnių rinkinys
307 Syrach Larsen C. Genetics in Silviculture 1956  
62 Skuodienė L. Medžių stresas ir jo fiziologinė indikacija 2005 monografija
193 Spencer-Jones R. 1001 sodas, kurį privalai pamatyti per savo gyvenimą 2008  
176 Spuris Z. Daiļdārzniecība 1986  
202 Stasiulis E. Forma architektūroje 2010 Vadovėlis
225 Szydło W., Szymczykiewicz M. Sodo gėlės 1997 Bibliotekėlė
119, 120 Šalkauskienė I. Tarp žmogaus ir miško 2012 atsiminimai
150 Šleinys R. Miško tręšimo žinynas 1986  
280 Tamm H. Tartu ülikooli Botaanikaaed. Botanical Garden of the University of Tartu 1803-2003 2003  
39 Tamulienė A.,  Berželionis A. Vytautas Lukaševičius 2002 atsiminimai
41 Tamulienė A., Kažemėkas A. Jurgis Gečys 2002 atsiminimai
84 Tauras A. Menas gamtoje. Исскуство в природе 1971  
85, 166 Tauras A. Grožis mūsų kaime 1971  
114 Tauras A. Landšafto architektūra kaime 1974  
92 Thomas E., Thomas H. Unsere Balkonpflanzen 1988  
171 Tkačenko M. J. Bendroji miškininkystė 1955  
286 Trehane P. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants - 1995 1995  
282 Turok J., Koski V. Picea abies Network 1997 konferencijos pranešimai
213 Vagneris K. Žiedų karalystė 2011  
15 Vaičikauskienė N.,Navys E. V. Juozo Leleikos dendrologinis rinkinys Vilniaus mieste 2008  
299 Vaidelys J. Žalioji sodybos skraistė 1996 Knygynėlis
223 Vanagas J. Miesto sociologijos pagrindai 1996 Vadovėlis
64 Vanicek K.-H. , Etzold A., Eue H. Unser Garten 1972  
43 Vasiliauskas A. Neramios miško dienos. Miškų valdymo politniai aspektai. 1999  
250 Venskutonis V., Štaras I. Sodininkystė 1959  
115 Vilkonis K. K. Lietuvos žaliasis rūbas 2011 atlasas
179 Vimba E. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālas problēmas 1981  
72 Viržių medelynas Gražiausi Europos rododendrai ir kiti dekoratyviniai augalai   lankstinukas
57 Walter V. Pĕstování okrasných stromů a keřů 1984  
205 Wines J. Green Architecture 2008  
128 Wood D. (ed.) Exploring Britain's Country Gardens 2012  
38 Zinkevičius R. Miškų ūkio mašinos 2003  
22 Zymon S. Magnolia odmiany i uprawa 2012 informacinis lankstinukas
204 Žalys A. Gyvenimo metaforos ieškant 2001  
94 Žemkauskas P. Girionių parkas 1987 lankstinukas
121, 122-1-4 Žostautas A. Gamtos lobiai 2012 birželis žurnalo "Miškai" priedas
51 Агальцова B. A. Сохранение мемориальных лесопарков 1980  
67, 152 Александрова M. C. Хвойные растения в вашем саду 2000  
188 Александрова М. С. ir kt. Древесные растения парков Подмосковья 1979  
65 Антипов В.  Г., Ваверова Э. B. Декоративные кустарники 1978  
287 Базилевская Н. А., Мауринь А. М. Интродукция растений. Теории и практические приемы 1984  
59 Бединггауз М. П. Засушивание растений с сохранением естественной окраски 1952  
231 Бобринев В. П. Ускоренное выращивание древесных пород 1987  
272 Буйвидс К. Р. Дни леса и сада 1987  
73 Былов В. Н., Штанько И. И.,  Юдинцева Е. В., Михаилов Н. Л. Розы. Краткие итоги интродукции 1972  
78 Вакуленко B.B., Труевцева M. Ф. , Вакуленко B. B. Декоративное садоводство 1982  
236 Ванин А. И. Определитель деревьев и кустарников 1956  
249 Вендило Г. Г., Петриченко В. Н. Удобрение овощных и бахчевых культур на приусадебном участке 1990  
266 Вересин М. М. Лесное семеноводство 1963  
169 Воробьёв Г. И. Лесная энциклопедия, Т. 1 1985  
170 Воробьёв Г. И. Лесная энциклопедия, Т. 2 1986  
294 Гладкий Н. П. Питомник декоративных деревьев и кустарников 1954  
252 Головач А. Г. Деревья, кустарники и ляны Ботнического сада БИН АН СССР 1980  
74 Горбачев В. Н. Архитектурно-художественные компоненты озеленения городов 1983  
30 Гудзь C. Віснік Львівського університету. Серія біологічна 36. 2004 str.rinkinys
168 Дажо Р. (Dajoz R.) Основы экологии 1975  
180 Дженик Дж. (Janick J.) Основы садоводства 1975  
81 Жемчужина A. A., Стенина Н. П., Тарасова В. П. Защита растений на приусадебных участках 1982 žinynas
91 Залесская Л. С, Микулина E. M. Ландшафтная архитектура 1979  
52 Игнатенко M. M., Гаврилов Г. M., Карпов Л. Н. Лесопарки Ленинграда 1980  
309 Каппер О. Г. Хвойные породы 1954  
184 Картель Н. А., Манцевич Е. Д. Генетика в лесоводстве 1970  
273 Коновалов Н. А., Пугач Е. А. Основы лесной селекции и сортового семеноводства 1968  
185 Кравченко Г. Л. Закономерности роста сосны 1972  
240 Крейча И., Якабова А. Альпинарий  ввашем саду 1989  
189 Кундзиньш А. В. Отбор лесных древесных 1978 str.rinkinys
314 Кундзиньш А. В. Лесная селекция 1972  
232, 295 Куткене Л.В. Древесные растения ботанических садов и дендрариев Южной Прибалтики 1992 Monografija
267 Кученева Г. Г. Жемчужины зеленого мира 1957  
268 Лапин П. И. VIII Дендрологический конгресс социалистических стран 1982 Pranešimų santraukos
298 Лапин П. И. Исследование древесных растений при интродукции 1982 Str.rinkinys
153 Ливенцев В. П., Атрохин В. Г. Практикум по лесоводству 1981  
178 Лиепа И. Я. Динамика древесных запасов. Прогнозирование и экология 1980 monografija
53 Лунева З. C., Михайлов Н. Л., Судакова E. A. Сирень 1989  
182 Лыпа А. Л. Определитель деревьев и кустарников 1955  
90 Малько И. M. Садово-парковое строительство и хозяйство 1951  
77 Малько И. М. Дворовые и внутриквартальные сады 1965  
313 Мауринь А. М. Семеношение древесных экзотов в Латвийской ССР 1967  
75 Мильков Ф. Н. Рукотворные ландшафты 1978  
259 Моисеев В. С. ir kt. Ландшафтная таксация и формирование насждений пригородных зон 1977  
289 Некрасов В. И. Актуальные вопросы развития теории акклиматизации растений 1980  
296 Некрасов В. И., Курбанов М. Р. Теоретические и методические вопросы изучения семян интродуцированных растений 1981 pranešimų santraukos
228 Немова Е. Дизайн садового участка 2000  
300 Нестерович Н. Д. Интродукционные районы и древесные растения для зеленого строительства в Белорусской ССР 1982  
308, 310 Нестерович Н. Д. Интродуцированные деревья и кустарники Белорусской ССР 1961  
167 Никитинский Ю. И., Тавлинова Г. К. Приёмы цветочного оформления 1985  
235 Новосельцева А. И., Родин А. Р. Справочникпоолеснымкультурам 1984  
66 Одынец A. П. Дендрология для садовника 1982  
238 Пас Ф. Х. А. де ла (Paz F. J. A. de la) Декоративный бонсай 2001  
297 Петров В. В. Чудеса наших субтропиков 1976  
237 Плеханова М. Н. Актинидия, лимонник, жимолость 1990  
68 Покорны Я. Деревья вокруг нас 1980  
54 Репшас Э. Оптимизация рекреационного лесопользования (На примере Литвы) 1994  
175 Ромедер Э., Шёнбах Г. (Rohmeder E., Schönbach H.) Генетика и селекция лесных пород 1962  
239 Рябова Н. В. Жимолость 1980  
80 Сироцинская T. K. ir kt. Озеленениебалконов 1977  
55 Славик Б. Растения полей и лесов 1982  
291 Тихова М. А. Всесоюзное совещание по вопросам адаптации древесных растений к экстремальным условиям среды 1981 pranešimų santraukos
76 Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство 1975  
230 Улейская Л. Вертикальное озеленение 2001  
89 Урбан A. Колючее чудо 1976  
312 Федорук А. Т. Древесные растения садов и парков  Белоруссии 1980  
229 Хессайон Д. Г. (Hessayon D. G.) Все о контейнерных растениях 2001  
82 Холявко B. C., Глоба-Михайленко Д. A. Дендрология и основы зеленого строительства 1980  
285 Холявко В. С. Лесные быстрорастущие экзоты 1981  
187 Циновскис Р. Е. Ботанические сады Прибалтики. Зимостойкость деревьев и кустарников в 1978/79 г. 1987  
257 Циновскис Р. Е. Конспект дендрофлоры Калининградской области 1983  
265 Циновскис Р. Е. Ботанический сад Академии Наук Латвийской СССР 1556-1981. Botanical Garden of the Latvian SSR Academy of Sciences 1983  
264 Цицин  Н. В. Древесные растения Главного ботанического сада АН СССР 1975  
254 Цицин Н. В., Лагин П. И. Главный ботанический сад АН ССР 1975 Путеводитель
293 Чаховский A. A. Эколого-биологические основы интродукции древесных растений в Белорусии 1991  
79 Чаховский A. A., Шкутко Н. В. Декоративная дендрология Белорусии 1979  
83 Черкасов M. И. Композиция зеленых насаждений 1954  
275 Эйзенрейх Х. Быстрорастущие древесные породы 1959  
183 Яблоков А. С. Селекция древесных пород 1952  
256 Янушкявичюс Л. ir kt. Древесные растения Каунасского ботанического сада 1990  
258 Ярославцев Е. И. Ваш сад 1984  
122-5   Gamtos lobiai 2011 liepa žurnalo "Miškai" priedas
154-1, 2   Sodo spalvos 2001 Nr. 3, 6
154-3-5   Sodo spalvos 2002 Nr. 6, 10, 11
154-6   Sodo spalvos 2003 Nr. 8
154-7, 8   Sodo spalvos 2004 Nr. 1, 10
154-9-13   Sodo spalvos 2005 Nr. 3, 4, 7, 9, 12
154-14-19   Sodo spalvos 2006 Nr. 5, 9, 9, 10, 10, 11
154-20-23   Sodo spalvos 2007 Nr. 2, 2, 3, 4
154 -24-27   Sodo spalvos 2008 Nr. 1, 8, 11, 12
154-28-31   Sodo spalvos 2009 Nr. 4, 7, 8, 12
154-32-40   Sodo spalvos 2010 Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 10, 12
154-41-46   Sodo spalvos 2011 Nr. 1, 4, 5, 9, 10, 12
154-47-53   Sodo spalvos 2012 Nr. 2, 4, 6, 8-10, 12
154-54-58   Sodo spalvos 2013 Nr. 3-6, 8
155-1-8   Mūsų girios 2006 Nr. 5-12
155-9-19   Mūsų girios 2007 Nr. 1-4, 6-12
155-20-28   Mūsų girios 2008 Nr. 1-8, 10
155-29-39   Mūsų girios 2009 Nr. 1-3, 3, 4-7, 10-12
155-40-51   Mūsų girios 2010 Nr. 2-5, 5, 8, 8-11, 11, 12
155-52-71   Mūsų girios 2011 Nr. 1-12
155-72-88   Mūsų girios 2012 Nr. 1-12
155-89-100   Mūsų girios 2013 Nr. 1-7
156-1-3   Miškai 2010 Nr. 6-8
156-4-24   Miškai 2011 Nr. 1-12
157-1-3   Baltijos miškai ir mediena 2007 Nr. 4, 5, 8
157-4-11   Baltijos miškai ir mediena 2008 Nr. 3-8, 11, 12
158-1   Sodo kraitė 2001 Nr. 3
158-2,3   Sodo kraitė 2004 Nr. 14, 16
158-4   Sodo kraitė 2006 Nr. 24
159-1   Mano gėlynas 2005 Nr. 3
159-2-3   Mano gėlynas 2006 Nr. 48, 48
160-1-5   Žolynų žurnalas 2006 Nr. 1, 1, 2, 3, 3
161-1,2   Rasos 2009 Nr. 7, 21
161-3   Rasos 2010 Nr. 18
162-1   Aplinka 2008 Nr. 3
163-1   Mano sodas 2013 pavasaris  
164-1-4   Sveikas žmogus 2012 Nr. 3, 5, 5, 9
214   Darni aplinka. Idėjos, patarimai, patirtis 2011 vasara "Namas ir aš"
215   Aplinka 2012  
216   Sodo dangos. Natūralios ir dirbtinės 2011 Sodo idėjos

 

 

Pradžia Biblioteka Biblioteka